Grupa MOL podnosi prognozy na 2017 rok

0
  • Grupa MOL podnosi prognozę wyniku EBITDA do ponad 2,3 mld USD, w związku z bardzo dobrym pierwszym półroczem
  • Oczyszczony wynik CCS EBITDA w pierwszej połowie 2017 r. osiągnął 371 mld HUF (1,3 mld USD), dzięki poprawie we wszystkich segmentach biznesu
  • Segmenty Downstream oraz usług konsumenckich zanotowały w pierwszej połowie roku rekordowe wyniki, podczas gdy segment Upstream wyraźnie zwiększył swój udział w wynikach
  • Zysk netto w pierwszej połowie roku wyniósł 183 mld HUF (639 mln USD), co stanowi najwyższy wynik w ostatnich 10 latach

 Grupa MOL ogłosiła dziś wyniki finansowe za pierwszą połowę 2017 roku. Grupa zwiększyła przychody we wszystkich segmentach biznesowych, notując wzrost oczyszczonego wyniku CCS EBITDA o 23%, w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Firma zrobiła także duży krok w kierunku realizacji strategii MOL Group 2030, podpisując kluczowe umowy licencyjne w ramach Projektu Poliole.

Segment Upstream osiągnął bardzo dobre wyniki, notując wynik EBITDA na poziomie 128 mld HUF (447 mln USD), o 45% wyższy r/r, generując mocne przepływy pieniężne na poziomie 321 mln USD. Na tak skokowy wzrost największy wpływ miały wyższe ceny węglowodorów oraz 30% wzrost ceny ropy Brent, jak również niższe koszty operacyjne. Średni poziom produkcji węglowodorów wyniósł 110 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, zgodnie z prognozą Grupy MOL na 2017 rok.

Segment Downstream ponownie osiągnął rekordowy wynik oczyszczony CCS EBITDA, przynosząc 186 mld HUF (652 mln USD), co stanowi wzrost o 8% r/r. Wpłynęły na to wyższe marże rafineryjne i zwiększona dostępność aktywów, co skompensowało niższe marże w segmencie petrochemicznym.

Segment usług konsumenckich (detaliczny) kontynuował silne wzrosty w segmencie poza-paliwowym, przynosząc rekordowy w historii Grupy wynik EBITDA na poziomie 43 mld HUF (150 mln USD), co stanowi wzrost o 18% w porównaniu z analogicznym okresem ub. r.

Czytaj również:  Sprawdź pozycje funduszy lewarowanych na Silver oraz USDCAD

Segment gazowy (gas midstream) przyniósł w pierwszej połowie roku wynik EBITDA na poziomie 31 mld HUF (107 mln USD), notując 12% wzrost rok do roku, dzięki znacząco wyższym wolumenom i większym przychodom z opłat za usługi.

Pierwsza połowa roku 2017 to również czas ważnych kroków w kierunku realizacji strategii MOL Group 2030. Umowy partnerskie z Evonik i thyssenkrupp w ramach flagowej inwestycji MOL w łańcuch wartości tlenku propylenu („Projekt Poliole”), pozwolą na dalszy rozwój Grupy w segmencie petrochemicznym i stanowią kolejny krok na drodze do budowy wiodącej grupy chemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Co więcej, MOL jest coraz bliżej budowy sieci ponad 250 ładowarek dla samochodów elektrycznych w tej części Europy, działając w ramach konsorcjum NEXT-E, korzystającego z unijnej dotacji w wysokości 19 mln EUR.

Znacząco podnosimy naszą prognozę na rok 2017, z ponad 2 mld USD, do ponad 2,3 mld USD oczyszczonego wyniku CCS EBITDA, dzięki bardzo dobrym wynikom Grupy w pierwszej połowie roku, stanowiącym potwierdzenie skuteczności naszego modelu biznesowego oraz jakości aktywów. Poczyniliśmy też kolejne ważne kroki w realizacji naszej strategii do roku  2030, podpisując kluczowe umowy w ramach naszego Projektu Poliole. Postępy w realizacji strategii MOL 2030 oraz osiąganie maksymalnych zwrotów z istniejących aktywów stanowią obecnie nasze najważniejsze priorytety”  –  powiedział Zsolt Hernádi, prezes Grupy MOL.