Kompendium wiedzy dla cudzoziemców w Polsce już dostępne

Kompendium wiedzy dla cudzoziemców w Polsce już dostępne

 

Znajomość przepisów polskiego prawa to jedna z najczęściej wymienianych przez cudzoziemców barier, z jakimi można zetknąć się rozpoczynając pobyt i pracę na terytorium Polski. Zawiłości procedur prawnych oraz cenne wskazówki dla obcokrajowców podejmujących zatrudnienie przybliżają organizatorzy projektu społecznego „Bezpieczna praca w Polsce”, którzy we współpracy z Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego przygotowali „Poradnik dla cudzoziemców na polskim rynku pracy”.

Cudzoziemców w Polsce stale przybywa. W wyniku zbrojnego konfliktu w sąsiadującej z Polską Ukrainie liczba migrantów w naszym kraju osiągnęła w ubiegłym roku rekordowy wynik. Z ponad 387 tysięcy zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom prawie 373 tysiące przypadało na obywateli Ukrainy. Wraz ze wzrostem napływu migrantów ze wschodu obserwuje się również szereg negatywnych zjawisk związanych z nielegalnym zatrudnieniem oraz innymi nadużyciami ze strony pracodawców. W  celu ograniczenia tych zjawisk organizator społecznego projektu „Bezpieczna praca w Polsce”, Agencja Pracy EWL wspólnie z Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego wydali dostępny od maja bieżącego roku „Poradnik dla cudzoziemców na polskim rynku pracy”.

– „Żeby móc skorzystać z dobrodziejstw demokracji trzeba dużo wiedzieć. Z punktu widzenia cudzoziemca ważne jest to, żeby znał prawo i obyczaje, które obowiązują w konkretnym państwie. Druga rzecz, którą musi wiedzieć, to jakie przysługują mu prawa. Ale przekraczając granicę, symbolicznie nakłada na siebie także różne obowiązki, z których naczelnym jest respektowanie miejscowego prawa.” – tłumaczy profesor Zbigniew Lasocik, kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego. – „Sens takich poradników, jak ten, który trafia do rąk Czytelników sprowadza się do twierdzenia, że świat należy do nas wszystkich i możemy z niego korzystać, pod warunkiem, że respektujemy miejscowe reguły, znamy swoje prawa i wypełniamy ciążące na nas obowiązki.”

W poradniku przedstawione zostały odpowiedzi na najważniejsze pytania zadawane przez cudzoziemców, dotyczące legalnego pobytu, pracy oraz pozostałych zagadnień związanych z bezpieczeństwem na terytorium obcego kraju. Autorzy poradnika w przejrzysty sposób prezentują zagadnienia dotyczące przebiegu procesu zatrudnienia – wyjaśniają gdzie szukać pracy, jak poprawnie podpisać umowę z pracodawcą oraz jakie prawa i obowiązki przysługują pracownikowi. Poradnik został wzbogacony również o informacje o zmianach w ustawodawstwie, przykłady ilustrujące handel ludźmi, pracę przymusowa, dyskryminację w miejscu pracy i co najważniejsze – metody przeciwdziałania tym zjawiskom. Publikację uzupełniają porady dotyczące zasad ubezpieczenia i obowiązku podatkowego dla cudzoziemców.

Poradnik w wersji elektronicznej jest dostępny do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej projektu „Bezpieczna praca w Polsce” ,  a także w ograniczonym nakładzie w wersji drukowanej w punkcie konsultacyjnym projektu na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Poradnik został przygotowany w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz ukraińskiej.

  • „W czerwcu udostępnimy – ponownie bezpłatnie – drugi poradnik przygotowany przez ekspertów biorących udział w naszym projekcie. Prezentowana w nim wiedza będzie tym razem skierowana do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.” – mówi koordynator projektu „Bezpieczna praca w Polsce” Zbigniew Wafflard. – „Chcemy aby zarówno cudzoziemcy, jak i pracodawcy ich zatrudniający otrzymali kompletny zbiór wiedzy w tej dziedzinie. Tym samym robimy kolejny krok w celu ograniczenia negatywnych zjawisk występujących na polskim rynku pracy.”

Poradnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej projektu poradnik.bezpiecznapraca.info.pl.

Kampania jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w ramach projektu „Bezpieczna praca w Polsce”. Wyłączna odpowiedzialność za zawartość powyższej treści spoczywa na jej autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Dodatkowe informacje na temat projektu znaleźć można na stronie www.bezpiecznapraca.info.pl.