MLP Group przekroczyło poziom 1 mln mkw. gotowej powierzchni

Radosław T. Krochta Prezes Zarządu MLP Group
Radosław T. Krochta Prezes Zarządu MLP Group
  • Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła do 4 489 mln PLN, +1% kw./kw.
  • Wartość aktywów netto (NAV) wzrosła do 2 516 mln PLN, +1% kw./kw.
  • Przychody wyniosły 94,7 PLN, +51% r./r.
  • EBITDA bez aktualizacji wyceny wyniosła 47,8 mln PLN, +59% r./r.
  • FFO wyniosło 29,4 mln PLN, +48% r./r.
  • Zysk netto wyniósł 26,1 mln PLN
  • Powierzchnia wybudowana, 1,02 mln mkw.
  • Potencjał zabudowy 1,74 mln mkw.
  • 3,9 MWP – zainstalowana moc paneli fotowoltaicznych

MLP Group utrzymuje bardzo dobrą sytuację finansową oraz bezpieczną strukturę kapitałową, umożliwiającą realizację długoterminowych celów strategicznych.  Potwierdzają to opublikowane wyniki za I kwartał 2023 roku. W tym okresie skonsolidowane przychody poprawiły się w ujęciu r./r. o 51% i wyniosły 94,7 mln PLN. To efekt zarówno zwiększenia wynajmowanej powierzchni oraz wyższych stawek czynszów. Grupa poprawiła jednocześnie wynik EBITDA (bez aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych) o 59% do 47,8 mln PLN. W I kwartale br. MLP Group wypracowało 26,1 mln PLN zysku netto.  Od początku tego roku Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 1% do poziomu ponad 2,5 mld PLN. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła również o 1% do blisko 4,5 mld PLN.

MLP Group rozwija działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Grupa prowadzi obecnie 21 parków logistycznych. Strategicznym celem pozostaje poszerzanie oferty magazynowej w ramach rozwoju budynków typu Big Box oraz projektów logistyki miejskiej. MLP Group w I kwartale 2023 r. przekazało do użytkowania projekty o łącznej powierzchni blisko 30 tys. mkw. Na koniec minionego kwartału Grupa dysponowała łącznie 1,02 mln mkw. gotowej powierzchni. W trakcie budowy i w przygotowaniu było kolejnych ponad 61 tys. mkw. Potencjał zabudowy na posiadanych gruntach zbliża się już do 1,8 mln mkw.

Sytuacja w branży magazynowej pozostaje korzystna. Jej rozwój napędzają głównie klienci z sektora lekkiej produkcji i logistyki. Pozytywnie na rynek wpływa także trend przenoszenia produkcji z Azji do Europy, czyli tzw. nearshoring.

„Utrzymujemy cały czas dużą stabilność prowadzonego biznesu. Konsekwentnie realizujemy nowe projekty, systematycznie zwiększając oferowane powierzchnie, z poziomem pustostanów bliskim zera. Widzimy ciągle wysoki popyt na powierzchnię magazynową, aczkolwiek negocjacje nowych umów się wydłużyły. Z drugiej strony obserwujemy znacznie mniejszą podaż nowych projektów na wszystkich rynkach europejskich. Niższa liczba realizowanych przedsięwzięć wpływa natomiast stabilizująco na koszty budowy. Wszystko to są pozytywne czynniki wspierające nasz rozwój. Na wybranych rynkach rozpoczęliśmy realizację spekulacyjnych projektów. Zakładamy, że większość z nich zostanie wynajęta jeszcze przed ukończeniem developmentu. Aktualnie skupiamy się na uruchomieniu budowy kilku inwestycji typu City Logistics. Odzwierciedlają one nasz strategiczny kierunek rozwoju” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

„Mamy stabilną sytuację finansową i zapewnione finansowanie działalności. W I kwartale 2023 r. odnotowaliśmy bardzo duży wzrost przychodów, FFO i EBITDA. Posiadamy również bezpieczną strukturą kapitałową, w tym niski wskaźnik LTV, umożliwiającą realizację długoterminowych celów strategicznych. Wysoka inflacja nie stanowi dla nas problemu, bo w 100% naszych umów leasingu zachowane jest automatyczne indeksowanie czynszów o wskaźnik CPI. Wszystkie czynsze są jednocześnie denominowane w EUR lub są bezpośrednio wyrażone w EUR, co ogranicza naszą ekspozycję na ryzyko walutowe” – dodał Radosław T. Krochta.

MLP Group utrzymuje również silną pozycję w zakresie przepływów pieniężnych. Wskaźnik LTV (z ang. loan to value) w I kwartale br. był na poziomie 34,5%, a wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 3,0x ICR (z ang. interest coverage ratio). Występował długi okres zapadalności zadłużenia wynoszący 5,2 lata. Z kolei FFO (z ang. funds from operations) wyniosło 29,4 mln PLN, co oznacza wzrost o 48% r./r.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.