Pelion po I kwartale 2016 r.

0
Jacek Szwajcowski – założyciel i Prezes Zarządu spółki Pelion S.A.
Jacek Szwajcowski- założyciel i Prezes Zarządu spółki Pelion S.A.
Jacek Szwajcowski Prezes Zarządu
Jacek Szwajcowski- założyciel i Prezes Zarządu spółki Pelion S.A.

I kwartał 2016 r. przyniósł wysoką, blisko 9-proc. dynamikę wzrostu przychodów Pelion. To efekt konsekwentnie realizowanej przez spółki strategii zwiększania sprzedaży. Zwiększeniu przychodów towarzyszył wzrost EBITDA o 1,8% przy jednoczesnym nieznacznym spadku wskaźnika rentowności EBITDA o 0,1 pkt. proc. r/r. Wpływ na to miała m.in. realizowana przez firmę polityka obniżania marż w celu zagwarantowania pacjentom jak najlepszych cen.

Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży po I kwartale 2016 r. o 8,8% (przy czym w hurcie o 6,5%, a w detalu o 14,7%) potwierdza, że oferta, jaką przygotowały spółki należące do Pelion, odpowiada na potrzeby pacjentów i klientów oraz spełnia ich rosnące oczekiwania.

Polska Grupa Farmaceutyczna koncentrowała się na zapewnieniu terminowości i kompletności realizowanych dostaw oraz bezpieczeństwa obrotu lekami. Jednocześnie spółka doskonaliła serwis m.in. poprzez wdrożenie nowoczesnego programu do zarządzania stanem magazynowym aptek oraz systemu monitoringu temperatury w transporcie. Z myślą o klientach PGF wprowadziła nowe efektywne rozwiązania, m.in. uruchomiła unikalny na rynku model reklamacji za pośrednictwem platformy pharmbook.pl, a także rozbudowała i unowocześniła system telemarketingowy. Niezmiennie spółka kontynuowała rozwój programu Zdrowy Wybór, oferując nowoczesne narzędzia w zakresie zarządzania apteką. Głównym celem PGF jest dalszy rozwój oferty oraz umacnianie pozycji rynkowej przy zachowaniu najszerszego na rynku asortymentu.

DOZ Apteki kontynuowały działania w celu zapewnienia pacjentom najlepszej na rynku oferty. Swoim pacjentom DOZ Apteki gwarantują dostępność do szerokiego asortymentu leków w niskich cenach, w tym do wysokiej jakości produktów marek własnych, a także profesjonalną opiekę w farmakoterapii świadczoną przez wykwalifikowanych farmaceutów. Dziś DOZ Apteki są najchętniej wybieranymi aptekami przez Polaków. Są też stabilnym pracodawcą dla największej grupy farmaceutów w Polsce. Celem jest utrzymanie pozycji lidera na rynku aptecznym, a także wysokiego poziomu zaufania pacjentów poprzez dalsze podnoszenie standardów i jakości świadczonych usług oraz rozwój marek własnych.

Czytaj również:  Grupa Trei Real Estate zwiększyła wolumen inwestycyjny do 730 milionów euro w pierwszym półroczu 2019 r.

Drogerie Natura w dalszym ciągu doskonaliły serwis i wzbogacały asortyment o polskie marki własne i na wyłączność. Celem jest zapewnienie klientom wysokiej jakości usług i atrakcyjnej oferty konkurencyjnej cenowo. Jednocześnie drogerie pracują nad poprawą osiąganych wyników, uatrakcyjnieniem oferty, zwiększaniem liczby klientów oraz umacnianiem pozycji rynkowej.

I kwartał 2016 r. był udany również dla trzeciej linii biznesowej Pelion, tj. zaopatrzenia szpitali i usług logistycznych. Spółka PGF Urtica utrzymała wysoki udział w rynku zaopatrzenia szpitali. Celem dla tej linii jest utrzymanie pozycji lidera na tym rynku, a także w zimnym łańcuchu dostaw.

1

 

Celem Pelion jest dalszy rozwój wszystkich linii biznesowych w myśl zdefiniowanej w misji firmy troski o jakość i długość życia. Kluczową rolę w rozwoju pełnią innowacje oraz działalność badawczo-rozwojowa.

Zestawienie głównych danych finansowych osiągniętych w I kwartale 2016 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015, prezentuje poniższa tabela:

  I kwartał 2016 I kwartał 2015 Zmiana*
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 2 364,3 2 172,7 +8,8%
Marża na sprzedaży (mln zł) 273,8 257,0 +6,5%
Rentowność marży na sprzedaży 11,6% 11,8% -0,2 pp
EBITDA (mln zł) 45,1 44,3 +1,8%
Rentowność EBITDA 1,9% 2,0% -0,1 pp
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (mln zł) 16,5 13,9 +18,5%
Rentowność netto 0,7% 0,6% + 0,1 pp
*zmiana liczona do danych wyrażonych w tys. zł