Robinson Europe S.A. osiąga wzrost zysku po dwóch kwartałach 2016/2017 roku

0

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, osiągnęła po dwóch kwartałach roku obrotowego 2016/2017 ponad 610 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 7.695 tys. zł. Spółka poprawiła wyniki finansowe dzięki stałemu zwiększaniu sprzedaży w segmencie wędkarstwa.

W pierwszych dwóch kwartałach roku obrotowego 2015/2016 zysk netto Emitenta wynosił 262 tys. zł, więc tegoroczny wynik wykazuje 132% wzrost. Największy wpływ na taką progresję miał dynamiczny rozwój segmentu wędkarstwa i zwiększanie sprzedaży oferowanych produktów, głównie na rynku polskim. Robinson Europe S.A. stale rozbudowuje swoją ofertę i optymalizuje ją zgodnie z preferencjami Klientów oraz zmieniającymi się trendami w branży. W tym celu Spółka prowadzi wnikliwe analizy rynkowe w oparciu o opinie współpracujących z nią testerów, zaprzyjaźnionych klubów wędkarskich, Przedstawicieli Handlowych oraz sklepów wędkarskich. Zdaniem Zarządu Robinson Europe S.A., przyjęty kierunek rozwoju powinien pozwolić na umacnianie pozycji rynkowej Spółki oraz budowanie jej wartości.

„Po dwóch kwartałach roku obrotowego 2016/2017 zanotowaliśmy bardzo wysoki wzrost zysku netto przy zbliżonym poziomie przychodów netto ze sprzedaży do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wskazuje to na wyraźną poprawę naszej rentowności i świadczy o skuteczności w realizowaniu przyjętej strategii rozwoju. Stale pracujemy nad dopasowywaniem oferty produktowej w segmencie wędkarstwa do oczekiwań rynkowych, co, jak widać po osiąganych wynikach finansowych, udaje nam się osiągać z dużym sukcesem. Dostrzegamy bardzo dobre perspektywy dla branży wędkarstwa w Polsce, które wynikają m.in. ze wzrostu zainteresowania tym sportem wśród młodych ludzi, wyodrębnianiem się specjalistycznych dziedzin w wędkarstwie oraz zwiększającym się zapotrzebowaniem na coraz lepszy i droższy sprzęt tzw. „około wędkarski”. Nasza koncentracja na segmencie wędkarstwa oraz efektywne wykorzystanie pozytywnych trendów na tym rynku powinny umożliwić nam osiąganie jeszcze lepszych wyników finansowych.” – ocenia Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

Czytaj również:  Grupa Budimex publikuje wyniki za 1 kwartał 2018 r.

Akcjonariusze Spółki podczas jej marcowego ZWZA podjęli Uchwałę o wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego. Zgodnie z wyceną przeprowadzoną przez podmiot zewnętrzny, która została wykonana metodami majątkową oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych, potwierdzoną przez biegłego rewidenta, wartość tego działu została oszacowana na kwotę 1.034.387,10 zł. Podjęcie decyzji o wydzieleniu działu sportowego jest związane z planami usystematyzowania modelu biznesowego Robinson Europe S.A. i ukierunkowania działań Spółki na rozwoju segmentu wędkarskiego, stanowiącego jej podstawowy przedmiot działalności.

Emitent po raz pierwszy w historii wypłaci także dywidendę w wypracowanego zysku w wysokości 0,05 zł na akcję. Dzień dywidendy został wyznaczony na 30.06.2017 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 17.07.2017 r.