ROBYG dynamicznie rośnie i inwestuje

Dla wielu branż rok 2020 był bardzo trudny. Pandemia zamknęła działalność wielu firm i ograniczyła obroty innych. Obronną ręką z pandemicznego roku wyszedł jeden z największych polskich deweloperów, spółka ROBYG. Od kilku lat realizuje plan rozszerzenia swojej działalności. Akumulacja kapitału i przemyślane inwestycje sprawiły, że ROBYG S.A. posiada największy bank ziemi na polskim rynku deweloperskim i przygotowuje się na kolejne transakcje. Obecnie prowadzi program emisji obligacji, dzięki czemu zwiększy środki na zakup gruntów.

– Mocno powiększyliśmy bank ziemi i sprzedaż mieszkań, mamy środki na inwestycje i rozwój spółki – powiedział serwisowi eNewsroom Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG S.A. – Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce jest bardzo obiecująca – zakładamy stały wzrost popytu przez kilka najbliższych lat. Dlatego ROBYG realizuje program akumulacji środków finansowych na potencjalne akwizycje i zakup gruntów. Spółka planuje skokowy wzrost biznesu i skali działania – już dziś jest w czołówce największych deweloperów na rynku. Grupa ROBYG ma ambitny plan, aby istotnie zwiększyć możliwości oraz ofertę mieszkań, a tym samym wyniki finansowe. Dotychczasowe działania pokazują, z jaką dbałością ROBYG podchodzi do bezpieczeństwa finansowego i stabilnej pozycji gotówkowej. Przez ostatnie dwa lata akcjonariusz z Grupy Goldman Sachs nie pobierał dywidendy, a środki zatrzymane z tego tytułu w spółce w wysokości około 400 mln zł są w całości przeznaczone na inwestycje. Co więcej, Bricks Acquisition Limited z Grupy Goldman Sachs zapewnił ROBYG dodatkowe finansowanie w wysokości 100 mln zł. Obecnie spółka rozważa program emisji obligacji do 150 mln zł w ramach programu emisji obligacji na okaziciela na kwotę do 500 mln zł. Te działania zapewnią ogromną przewagę finansową i pozwolą na wielkie inwestycje – zakupy gruntów oraz potencjalne akwizycje. W ten sposób Grupa ROBYG zapewni sobie płynność działania na wiele kolejnych lat – dodaje Kazanelson.