Rok 2015 udany dla branży outsourcingu w Polsce Raport roczny Fundacji Pro Progressio

Outsourcing_stars_2016

W 2015 roku rynek outsourcingu w Polsce po raz kolejny zanotował znaczący wzrost. Według rocznego raportu Fundacji Pro Progressio sektor powiększał się w tempie 18-20%. Dotyczy to zarówno wzrostu zatrudnienia, jak również pojawiania się nowych podmiotów świadczących usługi outsourcingowe.

Outsourcing_stars_2016Przede wszystkim BPO

Najbardziej popularnym i najdynamiczniej rozwijającym się obszarem outsourcingu jest BPO, czyli outsourcing procesów biznesowych. Sektor zanotował znaczący wzrost nie tylko w roku 2015, ale i na przestrzeni ostatniej dekady. Według raportu Fundacji Pro Progressio, podsumowującego branżę outsourcingu, na koniec 2015 roku w Polsce działało 700 firm BPO/SSC zatrudniających około 170 000 pracowników. Na podstawie prowadzonych przez Fundację obserwacji rynkowych wyłaniają się pewne widoczne w 2015 roku trendy, które z pewnością będą wyznaczać rozwój sektora w kolejnych latach.

Inwestorzy chętnie pozostają nad Wisłą

W 2015 firmy BPO/SSC, które jako pierwsze ulokowały swoje centra operacyjne w Krakowie coraz częściej decydowały się na rozwój swojej działalności także w innych miastach. Na czele jest tutaj Trójmiasto, ale również inne, mniejsze lokalizacje biznesowe, które wyraźnie zaczynają wychodzić z cienia wielkich miast. Podczas Gali Outsourcing Stars 2015, która odbyła się 28 stycznia w Warszawie, Romek Lubaczewski, ekspert PwC, podkreślił, że znaczący wzrost branży BPO wynika nie tylko z lokowania nowych inwestycji, ale właśnie z rozwoju już istniejących centrów usług współnych.

Inwestycje zagraniczne – coraz częściej Ukraina i Niemcy

Kolejnym widoczny trendem jest rozwój firm BPO i ITO z kapitałem ukraińskim. Część firm jest obecna w Polsce od dłuższego czasu, inne podjęły w minionym roku aktywne działania na rzecz budowy i rozwoju centrów operacyjnych. W Lublinie uruchomiona została siedziba Lwowskiego Klastra IT. Wśród znaczących graczy z kapitałem ukraińskim są Luxoft, Eleks, Ciklum, Softserve czy Epam. W roku 2015 wzrosło również zainteresowanie Polską inwestorów z Niemiec, a co za tym idzie zapotrzebowanie na pracowników płynnie posługujących się językiem niemieckim. Mimo wielu kierunków filologicznych na rynku wciąż odnotowuje się deficyt kadr operujących tym językiem. Według ekspertów deklaratywna znajomośc języka niemieckiego w Polsce jest znacznie wyższa niż rzeczywiste umiejętności lingwistyczne polskich pracowników, a jest to jeden z kluczowych czynników decydujących o lokowaniu biznesu w danym regionie.

 Co jeszcze outsourcuje się do Polski?

Sektor outsourcingu nie ogranicza się tylko do segmentu BPO. Co roku definiowane są nowe obszary, w których część działalności operacyjnej można oddać w zarządzanie podmiotów zewnętrznych. Część z usług pozostaje niszowa, inne nabierają bardzo szybkiego tempa rozwoju. Najbardziej powszechne formy outsourcingu obecne w Polsce to: usługi finansowe (księgowość kady i płace), Call Contact Center, usługi HR (leasing pracowniczy i rekrutacja). Coraz większą popularność zyskuje archiwizacja dokumentów, z której w 2015 roku najchętniej korzystały: administracja publiczna, placówki medyczne, sektor finansowo-bankowy, firmy HR, duże korporacja, ale także coraż częściej firmy z sektora MŚP. Duży wzrost zanotował obszar Car Fleet Management. Jak podaje Polski Związek Leasingu i Wynajmu Pojazdów, łączna flota aut służbowych firm zrzeszonych w Związku zwiększyła się w ostatniej dekadzie ponad 4-krotnie – z 33 tys. samochodów do ponad 138 tys. na koniec III kwartału 2015. Coraz dynamiczniej rozwija się również IT Contracting, według szacunków firm rekrutacyjnych, w roku 2015 brakowało w Polsce około 30 000 osób do pracy w IT. Firmy, poza rozbudową własnego zespołu ekspertów i specjalistów, coraz częściej wybierają możliwość czasowego kontraktowania pracowników. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2016 wystąpi zauważalny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z różnych dziedzin IT. Nie można wykluczać, że do projektów typu IT Contracting będzie się poszukiwać pracowników poza granicami Polski.

Raport roczny Fundacji Pro Progressio podsumowujący branżę outsourcingu miał swoją premierę na Gali Outsourcing Stars, która odbyła się 28 stycznia 2016 roku w Warszawie. Pełna treść raportu dostępna jest pod adresem: http://www.proprogressio.pl/pl/fundacja/badania-i-raporty.html

Celem Gali Outsourcing Stars jest nie tylko branżowe podsumowanie roku, ale także nagrodzenie najlepszych i najdynamiczniej rozwijających się dostawców usług outsourcingowych oraz instytucji z ich bezpośredniego otoczenia biznesowego. Jedyny niekomercyjny konkurs branżowy w Polsce obejmuje 12 kategorii. Laureatami tegorocznych nagród zostali:

 1. Archiwizacja Dokumentów – OEX Archidoc
 2. BPO – Capita
 3. Call/Contact Center – Transcom
 4. Car Fleet Management – ALD Automotiv
 5. Deweloper – Skanska
 6. HR / Leasing Pracowniczy – Grupa Progres
 7. HR / Rekrutacja – Leasing Team Group
 8. IT Contracting – Sii
 9. Księgowość / Kadry / Płace – Extor
 10. Miasto – Poznań
 11. Outsourcing Sił Sprzedaży – Sales Group
 12. Real Estate (Konsulting dot. Rynku Nieruchomości) – JLL