Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I kwartale 2017 r.

Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas fot. Dariusz Iwański