Atende Software zmienia właściciela

Roman Szwed
dr hab. Roman Szwed, prezes zarządu Atende S.A.

Zmiana struktury właścicielskiej Atende Software, największego w kraju dostawcy technologii dla telewizji internetowej.

W dniu 29 grudnia 2020 r. zawarta została umowa sprzedaży 100% udziałów w Atende Software, spółki należącej do grupy kapitałowej Atende S.A. Nabywcą jest spółka powiązana z Custodia Capital, firmą inwestycyjną wspierającą małe i średnie podmioty w Europie Środkowo-Wschodniej.  Wartość transakcji wyniosła 52,5 mln zł.

Spółka Atende Software powstała w 2007 r. i od początku swojej działalności operacyjnej koncentrowała się na rozwoju i komercjalizacji autorskiej platformy technologicznej redGalaxy, stanowiącej podstawę do budowy serwisów telewizji internetowej. Począwszy od 2015 r., spółka rozwija również platformę redGuardian, pierwszy w kraju system klasy operatorskiej, służący do ochrony przed atakami DDoS.

Od 2011 r. Atende Software zajmowała się także rozwojem systemów dla energetyki w zakresie sieci inteligentnych (ang. Smart Grid). 30 listopada 2020 r. działalność ta została wydzielona w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i powstała z niej spółka Atende Industries, której właścicielem 100% udziałów jest Atende S.A.

– Spółka Atende Software była i jest w części multimedialnej największym dostawcą usług w zakresie telewizji internetowej w kraju, z ambicjami dalszej ekspansji, także międzynarodowej. Dalszy rozwój wymaga pełnej koncentracji na tym celu. Mam nadzieję, że nowi właściciele Atende Software wśród których znajduje się Przemysław Frasunek, członek zarządu, innowator i jeden z głównych twórców fundamentów technologicznych spółki, zrealizują ten cel. Natomiast celem Atende będzie koncentracja na rozwoju spółki Atende Industries głównie w obszarze energetyki. Proces zmian w energetyce w zakresie odtwarzalnych źródeł energii i inteligentnych sieci jest największym wyzwaniem w naszym kraju na najbliższe dziesięciolecia, także dla przemysłu informatycznego. Poprzez pełną koncentrację na zagadnieniach energetyki nowej generacji będziemy mogli w pełni włączyć się w ten proces. Wierzę, że tym samym każdy z segmentów działalności dawnego Atende Software znalazł się na adekwatnej drodze do sukcesu.   – komentuje dr hab. Roman Szwed, prezes zarządu Atende S.A.

– Jestem dumny, że będąc częścią grupy Atende, stworzyliśmy spółkę, która w ciągu dziesięciu lat stała się liderem technologii OTT i streamingowej w Polsce. Przed nami kilka lat intensywnej pracy – tak, aby produkty były rozpoznawalne nie tylko na naszym rynku, ale również globalnie. – komentuje Przemysław Frasunek, inwestor i członek zarządu Atende Software.

– Prowadzony przez dotychczasowy zarząd światowej klasy zespół inżynierów stworzył niekwestionowanego lidera technologii telewizji internetowej w Polsce. Będziemy wspierać Atende Software w dalszym rozwoju innowacyjnych rozwiązań multimedialnych dla obecnych klientów spółki, a także w ekspansji – tak produktowej, jak i geograficznej. Dziękujemy za zaufanie zarządowi spółki i sprzedającemu – Atende. Chcę również wspomnieć, iż cała transakcja została przeprowadzona w czasach pandemii, a zatem w większości zdalnie, co trafnie pokazuje nieuniknioną i postępującą migrację komunikacji i multimediów do Internetu. – komentuje Tomasz Potapczuk, dyrektor Custodia Capital i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Atende Software po zmianie właścicielskiej.

Strategia spółki Atende Software na najbliższe lata obejmuje szybką ekspansję zagraniczną, w oparciu o produkt OTT dedykowany dla mniejszych klientów z sektora B2B oraz opracowywanie kolejnych produktów oferowanych w modelu PaaS na rzecz klientów korporacyjnych.