Emisja akcji Pylon S.A. z prawem poboru na przełomie III i IV kwartału 2016

0

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Pylon S.A. – wiodącego, polskiego producenta wysokiej jakości zestawów oraz obudów głośnikowych, notowanego od 2013 roku na rynku NewConnect – zatwierdziło w dniu 30 czerwca 2016 roku uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja zaplanowana została na przełom III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję.

Kapitał zakładowy Pylon S.A. dzieli się obecnie na 15.092.694 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 509 269,4 zł i zostanie podwyższony – w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł – do kwoty nie większej niż 3.018.538,8 zł.

Celem emisji nowych akcji Pylon S.A. jest maksymalne ograniczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego, zawartej przez spółkę z Alior Bank S.A. oraz uregulowanie – w drodze objęcia akcji nowej emisji – należności względem PH „Maks” Sp. z o.o., stanowiącej wkład własny na zakup za 2,5 mln zł 1,09 ha nieruchomości zabudowanej w Jarocinie, na której jeszcze w 2016 roku spółka uruchomi nowy zakład produkcyjny o łącznej powierzchni ponad 3,3 tys. m2. Rozwiązanie to pozwoli spółce na długofalowe uwolnienie znacznych środków finansowych, umożliwiających dalszy, intensywny rozwój Pylon S.A.

Inwestycja we własną infrastrukturę produkcyjno-sprzedażową to nie tylko sposób na optymalizację bieżących kosztów operacyjnych, ale przede wszystkim zwiększenie możliwości produkcyjnych – już z uwzględnieniem nowego asortymentu – a tym samym potencjał do dynamicznego rozwoju Pylon Audio na rodzimym rynku oraz szeroko zakrojonej ekspansji na rynki zagraniczne. Wzrost aktywności spółki w kontekście produkcyjnym, jak też niższe koszty rat kredytu względem opłat związanych z dzierżawą zakładu produkcyjnego oznaczają również dobrą perspektywę wzrostu przychodów i rentowności spółki w kolejnych latach.

Czytaj również:  Kolejne cła w światowym handlu. Na razie napięcia na linii USA – Chiny nie powinny zaszkodzić Polsce

– Przeniesienie działalności produkcyjnej do własnego zakładu to plan, który konsekwentnie zakładaliśmy w strategii inwestycyjnej naszej spółki. Jesteśmy przekonani, że w perspektywie długofalowej inwestycje w infrastrukturę i działalność badawczo-rozwojową przyczynią się do znaczącego zwiększenia naszych przewag rynkowych w ujęciu technologicznym, co z kolei pozwala zakładać, że w perspektywie kolejnych lat wartość Pylon S.A. będzie wzrastać. Dlatego w ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej przeprowadzenie celowej emisji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest najbardziej optymalnym narzędziem finansowania zobowiązań z tytułu zakupu zabudowanej nieruchomości przemysłowej w Jarocinie – podkreśla Mateusz Jujka, prezes zarządu Pylon S.A.