Finansowe charaktery Polaków

0

Żyjący w świecie mitów, Ustatkowani, Zagubieni i Poszukiwacze wrażeń – takie 4 główne typy oszczędzających wyłaniają się z analizy raportu BGŻOptima „Polak Oszczędny. Dlaczego przechodzimy obojętnie obok zysków?”. Badanie – przeprowadzone na osobach, które posiadają oszczędności – pokazało, że to co łączy rodaków to nieefektywne pomnażanie swoich pieniędzy. Eksperci BGŻOptima oraz instytutu badawczego Kantar TNS opracowali najczęściej występujące rodzaje zachowań oraz postaw wobec oszczędzania i na ich podstawie wytypowali cztery grupy finansowych charakterów Polaków.

Badanie potwierdza, że mieszkańcy znad Wisły wybierają produkty uważane za bezpieczne, nie zważając na ich faktyczną opłacalność. Zdecydowana większość Polaków oszczędza, lecz nie ma na to konkretnego planu. Podejście do pomnażania pieniędzy wynika jednak z wielu uwarunkowań i okoliczności, na podstawie których wyselekcjonowane zostały cztery charakterystyczne grupy badanych:

  • Ustatkowani (32% uczestników badania)
  • Żyjący w świecie mitów (29% uczestników badania)
  • Zagubieni (21% uczestników badania)
  • Poszukiwacze wrażeń (18% uczestników badania)

Respondenci zostali zapytani o skłonności do zainwestowania części swoich oszczędności na rynku finansowym, o własne poczucie bezpieczeństwa finansowego, a także o oczekiwaną wartość poduszki finansowej.

Ustatkowani – zamożni z wyznaczonym celem finansowym

Ustatkowani to najliczniejsza (32 proc.) i jednocześnie najstarsza (38 proc. osób skończyło 50 lat) grupa oszczędzających Polaków. Przewagę w niej mają mężczyźni (56 proc.). Jej przedstawiciele deklarują dobrą sytuację materialną i znaczne oszczędności – ponad 1/3 z nich ma powyżej 50 tys. zł. Charakterystyczną cechą Ustatkowanych jest systematyczne, comiesięczne oszczędzanie.

Są zainteresowani długoterminowym oszczędzaniem (45 proc. wskazuje perspektywę powyżej 3 lat), jednak ponad 80 proc. z nich nadal pozostaje przy bezpiecznych strategiach inwestycyjnych. Co drugi Ustatkowany czuje się bezpieczny ze swoim poziomem oszczędności. To drugi pod względem deklarowanego poczucia bezpieczeństwa wynik w raporcie. Blisko trzy czwarte osób zakwalifikowanych do tej grupy w ciągu ostatniego roku zastanawiało się nad zainwestowaniem części swoich zasobów finansowych. Dwie trzecie reprezentantów grupy przeznaczyłoby na to nie więcej niż 20 proc. zaoszczędzonych pieniędzy. Ustatkowani mają wysokie oczekiwania dotyczące wartości poduszki finansowej – zaledwie 13 proc. zadowoliłoby się kwotą poniżej 10 tys. zł, a aż co czwarty – by czuć się bezpiecznie – potrzebuje kwoty powyżej 150 tys. zł.

Czytaj również:  Deloitte z najwyższym miejscem wśród firm doradczych w rankingu Universum

Żyjący w świecie mitów – niewystarczająca wiedza finansowa

W tej grupie przewagę mają kobiety (57 proc.). Żyjący w świecie mitów posiadają stosunkowo niewielkie oszczędności, a prawie połowa z nich ma odłożone mniej niż 10 tys. zł. Co więcej ponad 3/4 osób z tej kategorii jeszcze nigdy nie inwestowało.