Grupa Kapitałowa Platforma Mediowa Point Group w I kwartale 2014: prawie trzykrotnie wyższy zysk netto

0

Zyskiem netto w wysokości 2 mln 624 tys. zł – prawie trzy razy wyższym niż przed rokiem – zamknęła I kwartał 2014 Grupa Kapitałowa Platforma Mediowa Point Group. EBITDA wyniosła 3 mln 545 tys. zł wobec 1 mln 852 tys. w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2014 r. osiągnęły wartość 16,5 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 7 mln 731 tys.

Blisko trzykrotnie wyższy zysk netto i prawie dwukrotnie wyższa EBITDA to wynik m.in. zmian w strukturze sprzedaży, które pozwalają na optymalizację kosztów i wzrost efektywności. Widoczny jest tu również efekt renegocjacji umów długoterminowych z głównymi dostawcami, dzięki czemu obniżeniu uległy koszty własne sprzedaży. Optymalizacja kosztowa jest również widoczna w obniżeniu o ok. 37 proc. kosztów zarządu.

Głównym aktywem GK PMPG pozostaje tygodnik WPROST, który jest najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem w Polsce (wg rankingów Instytutu Monitorowania Mediów, WPROST nieprzerwanie jest najczęściej cytowanym przez inne media polskim tygodnikiem). Według szacunkowych danych Kantar Media, który podsumowuje cennikowe przychody z reklam, WPROST jest jednym z najlepiej zarabiających magazynów, a jego cennikowe przychody wzrosły w I kwartale 2014 r. o ponad 33 proc. w stosunku do roku 2013. Rosnącą rolę w tworzeniu przychodów odgrywa również tygodnik „Do Rzeczy”, w którym struktura przychodów jest odmienna od dominującej na rynku i dominują w niej przychody ze sprzedaży egzemplarzowej. Jednak to rynek reklamowy ma istoty wpływ na poziom przychodów Grupy i stanowi punkt referencyjny dla oceny jej sytuacji biznesowej.

Różnica w przychodach pomiędzy I kwartałem roku 2014 a analogicznym okresem roku poprzedniego wynika przede wszystkim z realizowanej przez PMPG strategii podnoszenia rentowności sprzedaży, w tym m.in. z optymalizacji wartości umów barterowych. Wynika to przede wszystkim z ograniczenia kosztów promocji własnej, które stanowiły istotny element kosztów w latach 2012 i 2013, kiedy PMPG była zmuszona do intensywnej promocji swoich projektów wobec czynów nieuczciwej konkurencji. Przychody gotówkowe były nieznacznie niższe, głównie z uwagi na brak jednego z istotnych wydarzeń organizowanych w ramach Grupy.

Czytaj również:  Jak marki odpowiadają na komentarze odwiedzających na Facebooku?

Zachowanie stabilnych przychodów przy rynku reklamowym, który, zdaniem analityków m.in. ze Starlinka, w segmencie magazynów może w tym roku zanotować spadek o blisko 15 proc., świadczy o tym, że przyjęta przez Zarząd strategia przynosi pozytywny efekt.

Wyniki osiągnięte przez GK PMPG w I kwartale 2014 r. pozwalają Zarządowi na podtrzymanie prognozy ogłoszonej w marcu br. Prognoza na rok 2014 jest oparta, podobnie jak ta prezentowana w 2013 r., na konserwatywnych założeniach. Uwzględniając dynamikę rynku reklamowego i zmiany w jego strukturze, również w tym roku Grupa powinna mieć przychody na stabilnym poziomie 64 mln zł przy kilkunastoprocentowym wzroście rentowności liczonej rok do roku (wzrost EBITDA o 17 proc., licząc od korekty prognozy z końca roku 2013).

Nadwyżka finansowa uzyskana wskutek prowadzonej polityki podnoszenia rentowości oraz dyscypliny kosztowej została przeznaczona na rozwój działalności, m.in. w nowych mediach.