IPOPEMA TFI S.A. ruszyło z nowym funduszem

0

Fundusz IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ rozpoczął działalność. Plan to pozyskanie 100 mln zł do końca 2018 roku i zakładana stopa zwrotu na poziomie 5-10 proc. rocznie.

IPOPEMA TFI S.A. ruszyło z nowym funduszem, którego celem jest szybszy wzrost i wykorzystanie potencjału zagranicznych rynków w obszarze e-commerce, sektora IT, branży farmaceutycznej i biotechnologii. Fundusz liczy na zainteresowanie inwestorów indywidualnych, będących klientami czołowych instytucji finansowych: m.in. CITIBANK (Bank Handlowy S.A.), Raiffeisen Bank S.A., Expander Advisors Sp z o.o. na poziomie 100 mln zł aktywów do końca 2018 roku.

Jarosław Jamka, wiceprezes, dyrektor inwestycyjny IPOPEMA TFI
Jarosław Jamka, wiceprezes, dyrektor inwestycyjny IPOPEMA TFI

– W 2018 roku liczymy na lepszą perspektywę wzrostu wartości globalnych firm, w tym także rynków emerging market, ze względu na potencjlanie słabszego dolara i mocniejsze euro. Fundusz będzie inwestował w akcje i obligacje także na rynku krajowym, w zależności od perspektyw polskich aktywów i oczekiwanych stóp zwrotu. Uczestnicy funduszu zyskają ekspozycję na zagraniczne rynki akcji i obligacji, do których dostęp jest utrudniony w przypadku indywidualnych inwestycji. Dążymy do tego, aby stopa zwrotu z Funduszu wyniosła 5-10% rocznie, niezależnie od sytuacji rynkowejpodkreśla Jarosław Jamka, wiceprezes, dyrektor inwestycyjny IPOPEMA TFI.

Pierwsza emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu odbyła się w listopadzie  2017, kiedy zebrano ponad 1/5 zakładanej kwoty aktywów. Obecnie trwa drugi etap subskrypcji (5-23 stycznia) i dotyczy certyfikatów inwestycyjnych serii B. Zapis na certyfikaty inwestycyjne serii B może obejmować minimalnie 50 certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii B wynosi 100,01 zł za certyfikat.

W opinii Jarosława Jamki strategia nowego funduszu będzie podobna do polityki funduszu niepublicznego IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ, uruchomionego w sierpniu 2016, który w ostatnim miesiącu wypracował stopę zwrotu 0,88%.

Czytaj również:  Paradoksalna sytuacja na rynku obligacji