Oferteo złożyło prospekt do KNF

Komisja Nadzoru Finansowego KNF

Właściciel platformy Oferteo złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z zamiarem przeprowadzenia oferty publicznej akcji i debiutu na rynku regulowanym GPW. Harmonogram oraz parametry potencjalnej transakcji zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w momencie publikacji prospektu.

Działalność Oferteo skupia się na łączeniu, za pośrednictwem internetowej platformy www.oferteo.pl, osób i firm zainteresowanych zakupem różnorodnych usług i produktów z ich wykonawcami i dostawcami. Spółka oferuje zleceniodawcom szybki, bezpłatny i bezpośredni dostęp do specjalistów gotowych do zrealizowania ich konkretnych zleceń.

Szybki wzrost skali działania

Od momentu uruchomienia platformy Oferteo.pl systematycznie zwiększamy skalę działania. Nasz wzrost, szczególnie szybki w ostatnich latach, napędzany jest przez dynamicznie rosnące zainteresowanie użytkowników poszukiwaniem usług w Internecie oraz stale poprawiane KPI spółki. Należą do nich m.in. wiodąca na naszym rynku liczba sesji użytkowników – ponad 50 mln w ubiegłym roku obrotowym, jak i współczynniki konwersji. Fakt, że obsługujemy tak wiele branż oraz skuteczny e-marketing pozwalają z roku na rok powiększać grono osób i firm korzystających z platformy w celu znalezienia odpowiedniego specjalisty. Efektywne kanały dotarcia i odpowiednio wysoki poziom obsługi klienta powodują z kolei, że wykonawcy coraz chętniej korzystają z Oferteo, aby pozyskiwać klientów i zamówienia. Uważamy, że rynek główny GPW będzie idealnym miejscem do kontynuacji naszego wzrostu – komentuje Przemysław Dziemieszkiewicz, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Oferteo.

Platforma Oferteo.pl oparta jest na rozwijanych nieprzerwanie od 2008 roku innowacyjnych, skalowalnych rozwiązaniach, które stale udoskonalamy, w coraz większym stopniu odpowiadając na potrzeby naszych użytkowników. Wiedza o ich preferencjach i bieżących potrzebach czyni platformę produktem coraz lepiej dopasowanym do szybko zmieniającego się rynku. Korzystamy przy tym z najnowocześniejszych technologii i infrastruktury IT – podkreśla Jarosław Pieczonka, członek zarządu, dyrektor działu rozwoju oprogramowania w Oferteo.

Rynek usług oferowanych online na żądanie, gdzie to zleceniodawca aktywnie zgłasza
w serwisie internetowym swoje zapotrzebowanie na usługę lub produkt,
ma przed sobą bardzo obiecującą perspektywę wzrostu. Działanie w tym modelu biznesowym wpisuje się w aktualne trendy handlu internetowego oraz oczekiwania użytkowników, którzy chcą otrzymać dopasowaną, profesjonalną usługę lub produkt możliwie szybko, w konkurencyjnej cenie.

W ramach platformy Oferteo.pl obsługiwanych jest aktualnie ponad 1000 kategorii usług
i produktów, z wiodącą pozycją usług budowlano-remontowych, jak m.in. budowa domów, różnego typu instalacje, w tym fotowoltaiczne, remonty i prace wykończeniowe. Planujemy dalszą ekspansję w innych segmentach o wysokim potencjale wzrostu, takich jak finanse, prawo, transport czy usługi dla domu (m.in. naprawy, sprzątanie). Działaniom tym towarzyszyć będzie intensywna budowa wizerunku Oferteo.pl jako sprawnie działającej platformy internetowej, dzięki której można wygodnie i bezpiecznie zakupić potrzebne usługi lub produkty
– wskazuje Karol Grygiel, członek zarządu, dyrektor działu marketingu w Oferteo.

W roku obrotowym 2020/21 (kwiecień 2020 r. – marzec 2021 r.) spółka wypracowała 27,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost r/r o 84 proc. W analizowanym okresie EBITDA wyniosła 8,6 mln zł, generując wzrost r/r o 271 proc. Zysk netto ukształtował się na poziomie 6,8 mln zł, czyli o 267 proc. więcej w ujęciu r/r.

Lider rynku

Udział Oferteo w rynku usług oferowanych online na żądanie (online on-demand services)
w Polsce, mierzony liczbą sesji użytkowników, wynosi ok. 68 proc.[1], co czyni firmę liderem krajowego rynku. Oferteo konsekwentnie unowocześnia możliwości swojej platformy m.in. w oparciu o własne zaplecze technologiczne oraz w szybkim tempie zwiększa liczbę użytkowników, korzystając m.in. z dynamicznego rozwoju branży e-commerce.

W roku obrotowym zakończonym 31 marca 2021 r. Oferteo osiągnęło ponad 1,3 mln zleceń zamieszczonych na platformie, uzyskując 28 proc. wzrost r/r. Liczba zleceniodawców także rosła w tym okresie w tempie dwucyfrowym, a liczba nawiązanych za pośrednictwem platformy Oferteo.pl kontaktów przekroczyła w tym samym roku 2,3 mln (wzrost o 42,2 proc. r/r). Nawiązany kontakt to uzyskanie za pośrednictwem platformy przez wykonawcę danych kontaktowych zleceniodawcy, a przez zleceniodawcę danych kontaktowych wykonawcy.

Pracujemy nad tym, aby w kolejnych latach utrzymać korzystną tendencję wynikową. Projekcje dotyczące szybkiego, oczekiwanego wzrostu rynku on line on-demand services pozwalają firmie z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość – podkreśla Dziemieszkiewicz.

Zgodnie z szacunkami Infiniti Research (Technavio), wartość polskiego rynku on-line on demand services wyniesie na koniec 2021 r. 12,4 mld USD, co oznacza wzrost r/r o 25,2 proc. Wg prognoz, na koniec 2025 r. rynek ten osiągnie wartość 76,0 mld USD, osiągając CAGR (tj. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) dla lat 2020-2025 wynoszący 50,2 proc. Infiniti Research prognozuje, że najszybciej rosnąć będzie segment usług dla domu z 52,7-proc. CAGR, przed usługami finansowymi i prawnymi z 49,0-proc. CAGR, usługami budowlanymi z 47,5-proc. CAGR oraz usługami transportowymi z 47,2-proc. CAGR. W każdym przypadku wskazany CAGR dotyczy okresu 2020-2025.

Na datę złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu założyciele spółki, tj. Jarosław Pieczonka, Karol Grygiel oraz Przemysław Dziemieszkiewicz posiadają łącznie 5.883.231 akcji uprawniających do wykonywania 78,44 proc. ogólnej liczby głosów podczas walnego zgromadzenia. Akcje w liczbie 1.176.646, stanowiące 15,69 proc. ogólnej liczby głosów, należą do funduszu inwestycyjnego Point Nine Capital Fund, inwestującego w szybkorosnące, znaczące na światowym rynku platformy internetowe.

[1] Źródło: Similar Web.com, Google Analytics. Dane uwzględniają bezpośrednich konkurentów spółki