Oponeo odnotowuje 145 proc. wzrost zysku netto po I półroczu 2015

Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL
Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL

W okresie I półrocza 2015 roku Grupa OPONEO.PL wypracowała zysk netto wielkości 5,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży, które po pierwszym półroczu 2015 roku ukształtowały się na poziomie 189 mln zł wzrosły o 32%. Wynik EBITDA wyniósł 7,6 mln zł i wzrósł o 46%.

Wyższe przychody to efekt 34% wzrostu zamówień, jakie Grupa OPONEO.PL odnotowała na wszystkich rynkach.

Przychody z zamówień krajowych, które stanowią 65% przychodów ogółem wzrosły o 13% r/r, natomiast przychody zagraniczne, których udział zwiększył się z poziomu 24% w I półroczu 2014 roku do 35%, wzrosły o 93%.

Ilość zamówień na wszystkich rynkach zagranicznych wzrosła w sumie o 84%, a największą dynamikę sprzedaży (ponad 200%) wśród zagranicznych rynków wykazały rynki; brytyjski (↑290%), czeski (↑268%), irlandzki (↑213%) i niemiecki (↑202%).

Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL
Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych, stanowiących 96% sprzedaży w I półroczu br. wzrósł o 33% – dodaje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL .

Po pierwszych dwóch kwartałach br. Grupa OPONEO.PL wygenerowała wynik EBITDA rzędu 7,6 mln zł, co oznacza wzrost o 46%, zaś marża EBITDA wyniosła 4,04% wobec marży wielkości 3,65% z I półrocza 2014 roku.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 3,3 mln zł r/r i wyniósł 5,2 mln zł.

Grupa OPONEO.PL uzyskała 5,5 mln zysku netto za I półrocze 2015 roku wobec zysku wielkości 2,2 mln zł odnotowanego po I półroczu 2014 roku.

Poprawie uległa również marża netto z 1,56% za I półrocze 2014 roku do 2,88% za I półrocze 2015 roku w związku z rozliczeniem bonusów posprzedażowych oraz wyższą marżą na produktach.

W sierpniu Zarząd Spółki podał również do wiadomości publicznej wstępne jednostkowe przychody uzyskane w lipcu 2015 roku, które wzrosły o 22% wobec przychodów z lipca 2014 roku i wyniosły 21 mln zł. Łączne przychody OPONEO.PL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2015 roku wzrosły o 31% i ukształtowały się na poziomie 207  mln zł.