Przygotuj się na przyszły tydzień 30.06.2017

1498819212_25-3.jpg

W nadchodzących tygodniach będzie gorąco. Zmienność powróciła na rynek z wielkim przytupem. Z racji bardziej jastrzębiego wydźwięku bankierów centralnych indeksy europejskie oraz amerykańskie zostały wyprzedane. W nadchodzącym czasie powinniśmy zaobserwować dalszą rozbieżność amerykańskich oraz europejskich danych makroekonomicznych. W przyszłym tygodniu poznamy koszt pieniądza w Australii, decyzję poznamy we wtorek o godzinie 06:30. Z kolei w środę o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie członków ECB, w ten sam dzień zostanie także opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia FOMC dot. polityki monetarnej. W czwartek poznamy bilans handlowy z kilku rozwiniętych gospodarek. Natomiast dane tygodnia pojawią się w piątek, poznamy najnowszy odczyt liczb miejsc pracy poza rolnictwem.

Najistotniejsze dane makroekonomiczne dla Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Strefy Euro, Nowej Zelandii, Japonii, Wielkiej Brytanii

Najistotniejsze dane makroekonomiczne dla Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Strefy Euro, Nowej Zelandii, Japonii, Wielkiej Brytanii

Źródło: Admiral Markets

Australia – stopy procentowe

Konsensus ekonomistów oraz rynkowy nie przewiduje zmiany kosztu pieniądza.

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Australii

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Australii

Źródło: Bloomberg

Inwestorzy tylko z 39 procentowym prawdopodobieństwem wyceniają podwyżkę w połowie 2018 roku. Niemniej jednak warto podkreślić, że coraz większa część banków centralnych zmieniło swoje nastawienie do prowadzenia polityki monetarnej. Być może zobaczymy to też w Australii, co powinno umocnić walutę tego państwa.

Spotkanie Członków ECB – na co zwracać uwagę

Kilka dni temu Draghi dostarczył jastrzębiej retoryki – euro umocniło się na szerokim rynku. Bankier centralny stwierdził, że siły deflacyjne zostały ostateczne zastąpione reflacyjnymi. Dzięki temu wiemy, iż możemy spodziewać się szybszego wygaszania programu quantitative easing. Konsekwencje takiego doboru słów widzimy do dnia dzisiejszego: euro umocniło się na szerokim rynku, spadła cena obligacji europejskich, niemiecki indeks Dax został wyprzedany.

Ponadto inwestorzy w Strefie Euro zaczęli wyceniać możliwą podwyżkę stopy depozytowej w tym roku. Jeszcze w połowie tego miesiąca prawdopodobieństwo takiego ruchu wynosiło 0 porc., teraz wzrosło do 20 procent, co zostało zobrazowane przez białą linie na poniższym wykresie.

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Strefie Euro

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Strefie Euro

Źródło: Bloomberg

Nonfarm payrolls – nowe miejsca pracy poza rolnictwem

Dane z amerykańskiego rynku pracy zostaną opublikowane o godzinie 14:30. Według prognozy nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym ma wynieść 179 tysięcy. Oprócz samych miejsc pracy poznamy stopę bezrobocia oraz czynnik, który na przełomie ostatnich kilku miesięcy jest najważniejszy – płacę godzinową.

Stopa bezrobocia

stopa bezrobocia

Źródło: Admiral Markets

Stopa bezrobocia spada sukcesywnie od 2009 roku. Aktualnie znalazła się na poziomie 4.3 procenta, co sugeruje bezrobocie naturalne. Jest to wielkość bezrobocia w warunkach równowagi na rynku pracy. Jest to odsetek siły roboczej obejmujący tych, którzy nie chcą podjąć pracy przy płacy realnej zapewniającej równowagę i są dobrowolnie bezrobotni.

W takich warunkach powinniśmy zobaczyć rosnącą inflacje oraz presję na wzrost płacy, jeżeli w takich warunkach płaca pozostaje na takim samym miejscu, to mamy do czynienia z niezdrowym rynkiem pracy.

Płaca godzinowa M/M

Płaca godzinowa M/M

Źródło: Bloomberg

Prognoza wzrostu płaci godzinowej miesiąc do miesiąca wynosi 0.3 procenta. Wszystko poniżej tej wartości powinno doprowadzić do wyprzedaży dolara amerykańskiego. Odczyt powyżej prognozy powinien umocnić dolara amerykańskiego. Nie zapominajmy również o samym odczycie nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Konsensus rynkowy zakłada 175 tysięcy nowych miejsc pracy. Strategie, które możemy przyjąć pod publikację piątkowych danych makroekonomicznych została przedstawiona poniżej.

Możliwe zachowanie EUR/USD na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy

Możliwe zachowanie EUR/USD na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy

Źródło: Opracowanie własne

Przez ostatnie kilka miesięcy mogliśmy zaobserwować dwie reakcje związane z publikacją danych. Pierwsza była powiązana z liczbą miejsc pracy. Wyższy odczyt od prognozy doprowadzał do umocnienia dolara amerykańskiego, słabszy odwrotnie.

Niemniej jednak w warunkach neutralnej stopy bezrobocia liczy się płaca godzinowa, która powodowała druga rekcję na rynku. Wszystkie możliwe scenariusze oraz reakcję pary walutowej EUR/USD zostały przedstawione w powyższej tabeli.

Instrumenty do obserwacji

W przyszłym tygodniu pod obserwację należy wziąć parę walutową AUD/NZD. Spoglądając na spread 10 letnich obligacji australijskich i nowozelandzkich oraz notowania danej pary walutowej dojdziemy do jednego wniosku, wyprzedaż AUD na rzecz NZD zaszła za daleko.

Spread 10 letnich obligacji australijskich i nowozelandzkich na tle AUD/NZD

Spread 10 letnich obligacji australijskich i nowozelandzkich na tle AUD/NZD

Źródło: Admiral Markets

W bieżącym tygodni doszło do bardzo mocnego odbicia notowań od tygodniowej strefy popytu. Spodziewając się także korekty na głównym produkcie eksportowym Australii – rudy żelaza, w dłuższym terminie powinniśmy zobaczyć ruch wzrostowy w okolicę poziomu 1.09.

Notowania AUD/NZD, interwał tygodniowy

Notowania AUD/NZD, interwał tygodniowy

Źródło: Admiral Markets

Matusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych