ROBYG wyda 600 mln zł na grunty

Grupa ROBYG zainwestowała w pierwszym półroczu 2021 roku ponad 365 mln zł w rozbudowę banku ziemi w Warszawie, Gdańsku i Gdyni. Łącznie daje to potencjał budowlany na około 190 tys. powierzchni użytkowej. Zakupy te uzupełniły grunty zakupione w 2020 roku za ponad 375 mln zł w Warszawie, Gdańsku, Gdyni i Wrocławiu (ponad 330 tys. powierzchni użytkowej). Łączne zasoby gruntów zapewniają Grupie ROBYG potencjał sprzedażowy około 22.000 lokali. Spółka planuje przeznaczyć na zakup gruntów łącznie ponad 600 mln zł i realizuje program skokowego wzrostu biznesu. Spółka regularnie akumuluje wypracowany zysk, który za lata 2019-2020 wyniósł około 400 mln zł. Ponadto otrzymała dodatkowy kapitał w wysokości 100 mln zł od akcjonariusza – Bricks Acquisition Limited z Grupy Goldman Sachs. ROBYG ma doskonałą pozycję gotówkową, sięgającą 400 mln zł. Dodatkowo w I półroczu 2021 roku ROBYG z sukcesem zakończył emisję obligacji o wartości 150 mln zł. Przydzielono wszystkie 150 tys. obligacji serii PD o wartości nominalnej 1 tys. zł każda.

– Jesteśmy zdeterminowani, by skokowo zwiększać skalę działalności Grupy ROBYG. W tym celu staramy się stale powiększać nasz bank ziemi. Intensywnie poszukujemy gruntów, prowadzimy wiele rozmów – powiedziała serwisowi eNewsroom Marta Hejak, dyrektor finansowy w ROBYG. – Mamy na ten cel zabezpieczone znaczące środki i wciąż rozbudowujemy nasz program finansowania. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko podejmować decyzje inwestycyjne, realizować duże projekty, a także zapewnić sprzedającym sprawną płatność za transakcję. Tylko w tym roku planujemy przeznaczyć ponad 600 mln złotych na rozbudowę naszego banku ziemi. W samym pierwszym półroczu zainwestowaliśmy ponad 365 mln złotych w nieruchomości w Warszawie, Gdańsku i Gdyni. Na dziś ROBYG ma zasoby gruntów dające potencjał sprzedażowy nawet na 22000 lokali. To wszystko to pokazuje, ze nasze plany inwestycyjne są ambitne – rozpisane nie na kilka, ale kilkanaście najbliższych lat – i jednocześnie dobrze zabezpieczone w zakresie możliwości ich sfinansowania. To istotna przewaga, dzięki której ROBYG jest atrakcyjnym partnerem na rynku nieruchomości – podkreśla Hejak.