Wzrost przychodów Astarty o 14 proc.

zboże

Ukraiński holding rolniczy notuje spadek zysku o 93 proc. ze względu na spadek wartości hrywny. Spółka zaczyna zarabiać na soi.

Astarta, ukraiński producent cukru, zbóż i mleka, zanotował w I półroczu br. 188 mln euro przychodów (789,3 mln zł wg kursu z dnia 18.08.2014). To o 14 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r. Zysk netto spadł natomiast rdr o 93 proc. do poziomu 3,46 mln euro (14,5 mln zł).

Jak tłumaczy spółka w raporcie finansowym, zysk netto spadł głównie z powodu spadku wartości ukraińskiej hrywny w omawianym okresie.

Firma, która jest największym producentem cukru na Ukrainie, zanotowała spadek udziału cukru w przychodach. W I półroczu ub.r. było to 57 proc. teraz o 7 pp. mniej. Jeszcze bardziej spadł udział zbóż – z 28 do 16 proc. Spadek przychodów ze zbóż pomimo wzrostu ilości sprzedanej, Astarta tłumaczy spadkiem cen zbóż na rynkach światowych. Firma zanotowała jednak przychody z nieistniejącego w I poł. 2013 r. segmentu przetwórstwa soi – w minionym półroczu miał on 22-proc. udział w przychodach.

Jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie, zarząd Astarty deklaruje, że monitoruje rozwój wydarzeń i stara się podejmować odpowiednie działania w miarę potrzeby.

Dalszy negatywny rozwój sytuacji, w tym rozruchy polityczne, mogą negatywnie wpłynąć na wyniki i pozycję finansową firmy, w nieprzewidywalnym teraz zakresie – podkreśla zarząd Astarty w raporcie finansowym.