Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w październiku

0

Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w październiku, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (54 proc.). Najwięcej głosów otrzymałyby Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska – obie partie po  38 proc. – wyniki październikowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków.

Preferencje wyborcze Polaków ** Październik       2014 Wrzesień       2014 Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 37,8 41,49 -3,69
Platforma Obywatelska 37,64 37,79 -0,15
Sojusz Lewicy Demokratycznej 8,39 7,36 1,03
Polskie Stronnictwo Ludowe 6,96 4,73 2,23
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 2,97 3,86 -0,89
Sprawiedliwa Polska Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro 1,51 0,82 0,69
Twój Ruch 1,06 1,27 -0,21
Prawica Rzeczypospolitej 0,74 0,41 0,33
Partia Kobiet 0,57 0,2 0,37
Samoobrona 0,55 0,55
Liga Polskich Rodzin 0,35 0,45 -0,1
Unia Polityki Realnej 0,19 0,19
Inna partia 1,25 0,4 0,85

W porównaniu z wrześniową falą badania spadły notowania obydwu głównych partii. Notowania PiS spadły o 3,7 punktu proc., do 37,8 proc. Notowania PO spadły nieznacznie, jedynie o 0,2 punktu proc., do 37,6 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej (8,4 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (7 proc.).

Poza parlamentem znalazłyby się: Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke (3 proc.), Sprawiedliwa Polska Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro (1,5 proc.), Twój Ruch (1 proc.), Prawica Rzeczpospolitej (0,7 proc.), Partia Kobiet (0,6 proc.), Samoobrona (0,6 proc.), Liga Polskich Rodzin (0,4 proc.), Unia Polityki Realnej (0,2 proc.). Powyższy rozkład procentowy głosów uwzględnia także kategorię „inna partia”, na którą wskazało 1,3 proc. respondentów.

Prezentowane wyniki preferencji wyborczych obliczono na podstawie połączonych dwóch kategorii respondentów, którzy zadeklarowali swój udział w wyborach – tych, którzy wskazali jakąś partię oraz tych, którzy jeszcze się wahają na jakie ugrupowanie głosować (wynik imputowany**).

Frekwencja
W październiku ponad połowa respondentów (54 proc.) deklaruje, że wzięłaby udział w wyborach (20 proc. zdecydowanie tak; 34 proc. raczej tak). W wyborach nie wzięłoby udziału 41 proc. respondentów (27 proc. zdecydowanie nie; 14 proc. raczej nie). 5 proc. Polaków nie jest pewnych udziału w wyborach.

Wyborcy niezdecydowani
Wśród respondentów, którzy deklarują chęć udziału w wyborach, ponad 18 proc. jest niezdecydowanych, na którą partię głosować. W porównaniu z badaniem wrześniowym odsetek wyborców wahających się spadł w październiku o 3 punkty proc.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki preferencji wyborczych Polaków, w których w podstawie procentowania uwzględniono odsetek respondentów niezdecydowanych.

 

Preferencje wyborcze Polaków                                             (w podstawie procentowania uwzględniona kategoria respondentów niezdecydowanych, na którą partię głosować oraz odmowy odpowiedzi) Październik         2014
Platforma Obywatelska 31,83
Prawo i Sprawiedliwość 29,25
Sojusz Lewicy Demokratycznej 6,4
Polskie Stronnictwo Ludowe 5,67
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 2,19
Sprawiedliwa Polska Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro 1,3
Twój Ruch 0,8
Samoobrona 0,55
Prawica Rzeczypospolitej 0,42
Liga Polskich Rodzin 0,35
Partia Kobiet 0,31
Unia Polityki Realnej 0,19
Inna 1,25
Nie wiem 18,33
Odmowa odpowiedzi 1,14
Czytaj również:  Warunki w szpitalach dziecięcych wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Prawie połowa rodziców była zmuszona spać na krzesłach lub karimatach

Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych
Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych wskazuje, iż obecnie większość ich głosów otrzymałoby PiS (43,9 proc.) i PO (29,9 proc.). Sojusz Lewicy Demokratycznej otrzymałby 10,2 proc. głosów, a Polskie Stronnictwo Ludowe 6,6 proc. głosów.

Prognozowany rozkład głosów wśród wyborców niezdecydowanych na podstawie imputacji pod względem cech społeczno-demograficznych
Prawo i Sprawiedliwość 43,91
Platforma Obywatelska 29,87
Sojusz Lewicy Demokratycznej 10,22
Polskie Stronnictwo Ludowe 6,64
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 3,97
Prawica Rzeczypospolitej 1,63
Twój Ruch 1,38
Partia Kobiet 1,32
Sprawiedliwa Polska Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro 1,06

Dodatkowe informacje o badaniu
Badanie zachowań i preferencji wyborczych jest prowadzone przez instytut GfK Polonia od 2005 roku na potrzeby partii politycznych, organizacji społecznych, administracji publicznej i rządowej.

* Październikowa fala badania została przeprowadzona w dniach 2-6 października 2014 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby pełnoletnich Polaków wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020.

**  Rozkład głosów oddanych na partie dla osób niezdecydowanych, rejestrowany w pytaniu o preferowaną partię, został zaimputowany (odtworzony) za pomocą wielomianowego modelu regresji logistycznej, oszacowanego w oparciu o szczegółowe cechy społeczno-demograficzne badanego respondenta.

Przedziały ufności
Badanie preferencji wyborczych to estymacja przedziałowa, której wynikiem nie jest ocena punktowa, czyli konkretna wartość, ale pewien przedział, do którego z określonym prawdopodobieństwem (zwykle 95 proc.) należy szacowana wartość parametru (w tym przypadku głosowanie na konkretną partię). Podstawowym pojęciem estymacji przedziałowej jest przedział ufności. Prezentowane przedziały ufności zostały obliczone w oparciu o nieparametryczną metodę estymacji bootstrap uwzględniającą dwustopniowy schemat konstrukcji próby (w przypadku złożonych schematów losowania, a takie stosuje się w tym i podobnych badaniach typu face-to-face, klasyczne metody obliczania przedziałów ufności oparte na Centralnym Twierdzeniu Granicznym byłyby niepoprawne). Ilość replikacji została ustalona na poziomie i=1000.

Przedziały ufności dla wyników preferencji partyjnych
Ugrupowania partyjne z możliwym wynikiem powyżej progu wyborczego (październik 2014)
Partia Dolny kraniec przedziału ufności Wynik 10/2014 Górny kraniec przedziału ufności
PiS 31,9 37,8 43,27
PO 32,61 37,64 42,81
SLD 5,93 8,39 11,14
PSL 4,6 6,96 10,15