ABS Investment S.A. z mocnymi fundamentami do dalszego rozwoju

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zamierza kontynuować realizację przyjętej strategii rozwoju, która pozwala jej osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Emitent posiada obecnie bardzo stabilny portfel inwestycyjny i cały czas poszukuje nowych projektów.

 ABS Investment S.A. w trakcie pięciu lat swojego funkcjonowania wypracował łącznie do końca 3 kw. 2015 r. ok. 9 mln zł zysku brutto notując co roku, za wyjątkiem 2014 r., dodatni wynik finansowy. Spółka zrealizowała w tym okresie ponad 40 projektów inwestycyjnych, a obecna wartość jej portfela inwestycyjnego wynosi blisko 19 mln zł. W jego skład wchodzi 20 spółek publicznych oraz 6 niepublicznych. Emitent posiada także bardzo niewielkie zadłużenie stanowiące na koniec 3 kw. br. zaledwie 4% jego aktywów, co świadczy o dobrej kondycji finansowej. Trafne decyzje inwestycyjne oraz wieloetapowy proces doboru spółek portfelowych w oparciu o przyjęte kryteria pozwolił ABS Investment S.A. na budowę portfela inwestycyjnego, który jest odporny na sytuację rynkową.

„Minione 5 lat to dla nas taki „siedmiomilowy skok”. Z projektu startowego ABS stał się firmą, która liczy się na krajowym rynku, jest jedną z bardziej aktywnych w zakresie inwestycji i z pewnością wyróżnia się wynikami oraz standingiem finansowym. Oprócz pozycji na rynku bardzo istotna jest również wartość intelektualna, czyli wypracowany model działania, sposoby ograniczania ryzyka czy zabezpieczanie wyjścia z inwestycji.” – komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A. określa co roku 10 najistotniejszych i strategicznych podmiotów znajdujących w jego portfelu inwestycyjnym. Obecnie każdy z nich poprawia swoją sytuację finansową. Emitent ma zamiar przeprowadzić w najbliższym czasie kolejne transakcje wejścia w nowe inwestycje, z branż, w których jak dotąd nie była aktywna, m.in. zarządzania gospodarką odpadami oraz ich przetwarzaniem, innowacyjnych i odnawialnych źródeł energii, a także specjalistycznych usług teleinformatycznych. Zdaniem Zarządu Spółki są to obszary, w których istnieje duże bezpieczeństwo oraz mają one bardzo dobre pespektywy wzrostu.

Czytaj również:  Grupa ROBYG - wyniki po pierwszym półroczu 2018 r.

„Portfel ABS w minionym roku uległ zdecydowanemu odchudzeniu, mówimy o 9-10 zamkniętych pozycjach z bardzo przyzwoitą sumaryczną stopą zwrotu. W naturalny więc sposób w najbliższym czasie pojawi się w nim kilka nowych podmiotów. Z dużej liczby propozycji inwestycyjnych, jakie do nas trafiły, wybierzemy kilka. Główne parametry, które decydują o wyborze to: bezpieczeństwo transakcji, oczekiwana stopa zwrotu, zabezpieczenie wyjścia i forma płatności. Mocna pozycja ABS na rynku i duże zainteresowanie współpracą powodują, że warunki zawierania transakcji są w mojej ocenie coraz korzystniejsze.” – dodaje Jarosz.