Noble Funds zmniejsza zaangażowanie w Hygienice

0

Noble Funds FIO i Noble Funds Opportunity FIZ sprzedały 27 sierpnia część akcji Hygienik, w związku z czym ich udział w spółce zmniejszył się z 5,12 proc. do 4,67 proc., o czym poinformowały zarząd Hygieniki 1 września. Hygienika to producent i dystrybutor środków higieny osobistej i produktów dla dzieci. Firma posiada 50 proc. udziałów w sieci drogerii Dayli.

Przed dokonaniem wyżej opisanej transakcji, Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Noble Funds Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadały łącznie 2.728.244 sztuk akcji spółki Hygienika, co stanowiło 5,12-proc. udział w kapitale zakładowym Hygienika S.A. oraz 5,12-proc. udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Hygienika S.A został poinformowany, że nie istnieją podmioty zależne od Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadające akcje emitenta – poinformowała spółka w raporcie.