SARE podsumowuje wyniki Grupy po III kwartale 2018 roku

0
Dariusz Piekarski, prezes zarządu SARE SA
Dariusz Piekarski, prezes zarządu SARE SA

Grupa SARE, działająca w branży komunikacji i marketingu w Internecie, w trzech kwartałach 2018 roku wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 34 012 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 o 2,7 proc. EBITDA wyniosła 4 007 tys. zł, natomiast zysk netto wyniósł 1 199 tys. zł. Obecnie Grupa koncentruje się na dalszym rozwoju oferowanych narzędzi, procesach akwizycyjnych oraz efektywnym wykorzystaniu wzmożonego sezonu w branży e-commerce.

Grupa SARE konsekwentnie realizuje strategię na lata 2017-2019 powiększając osiągane przychody ze sprzedaży. Do tej pory udało się rozszerzyć i przeorganizować ofertę produktową i sposób obsługi klienta, dostosowując go do czterech głównych modeli biznesowych. Grupa rozwija swoją działalność w obszarze e-commerce, co jest możliwe m.in. dzięki akwizycji i integracji systemu Sales Intelligence.

Dariusz Piekarski, prezes zarządu SARE SA
Dariusz Piekarski, prezes zarządu SARE SA

– „Przed nami gorący okres dla branży marketingu i e-commerce. Jak każdego roku, w IV kwartale spodziewamy się wyraźnego zwiększenia nakładów na kampanie marketingowe. Jesteśmy dobrze przygotowani na intensyfikację działań w tym okresie, co już w tej chwili ma miejsce. Dzięki przejęciu i integracji Sales Intelligence mamy jeszcze szerszą ofertę dla handlu i większą ekspozycję na rosnący rynek e-commerce. Posiadanie danych o 7,4 milionach intencji zakupowych miesięcznie daje nam unikatową pozycję na rynku. Mimo, że cały segment e-mail marketingu w ostatnim czasie odnotował duże spadki, nasze przychody wciąż pokazują tendencję wzrostową.– komentuje Dariusz Piekarski, prezes zarządu SARE.

Grupa SARE, w trzech kwartałach 2018 roku odnotowała wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 2,7 proc. względem analogicznego okresu roku 2017 osiągając kwotę 34 012 tys. zł, natomiast zysk netto wyniósł 1 199 tys. zł i był niższy niż rok temu o 42,7 proc. EBITDA utrzymała się na poziomie 4 007 tys. zł, co oznacza spadek względem trzech kwartałów 2017 roku o 4,4 proc.

„Wypracowane w przeciągu trzech kwartałów 2018 roku wyniki pokazują, że konsekwentnie budujemy pozycję rynkową Grupy SARE i zwiększamy generowane przychody. Duży wpływ na osiągnięte wyniki miał sezon wakacyjny, który w tym roku charakteryzował się większą sezonowością i ograniczeniem nakładów na kampanie marketingowe niż w poprzednich latach. Było to związane przede wszystkim z wejściem w życie RODO i wstrzymaniem niektórych działań marketingowych naszych klientów. Już teraz widzimy jednak, że te budżety zostały przesunięte na wrzesień i październik, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki IV kwartału.” –  mówi Tomasz Kuciel, członek zarządu SARE.

Niższy wynik EBITDA i zysk netto osiągnięty w okresie trzech kwartałów, względem analogicznego okresu w 2017 roku, wynika przede wszystkim ze zmian na rynku marketingu internetowego a także wzrostu kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych oraz wzrostu amortyzacji, w związku z zakończeniem prac rozwojowych. Implementacja  rozporządzenia RODO sprawiła, że klienci ostrożniej podchodzą do realizacji kampanii i wstrzymują część swoich działań.

 – „Ostatnie miesiące były trudnym okresem dla branży e-mail marketingu. Wprowadzenie RODO zobligowało nas do dostosowania autorskiej technologii do wymogów rozporządzenia. Zmiany te obejmowały m. in. animizowanie danych, przygotowanie rejestru zmian przetwarzanych danych osobowych czy zmiany w backupach zgodne z zapisami rozporządzenia, przez co ponieśliśmy dodatkowe koszty.” – dodaje Dariusz Piekarski.

W 2018 roku Grupa intensywnie rozwija nowe projekty, dające większą ekspozycję na rynek e-commerce oraz projekty skierowane bezpośrednio do konsumentów (m.in. Zrabatowani.pl oraz RynekFinansowy.info).