Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Banku BGŻ BNP Paribas

Józef Wancer

Józef Wancer, dotychczasowy prezes Banku BGŻ BNP Paribas, objął funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas. Na stanowisku prezesa Zarządu zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zastąpił go, Tomasz Bogus.

Nowa Rada Nadzorcza

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas pięć nowych osób: Stefaana Decraene’a, Alaina Van Groenendaela, Thomasa Mennickena, Piotra Mietkowskiego oraz Józefa Wancera. Od dziś, tj. 1 września, skład Rady Nadzorczej jest następujący:

Józef Wancer (przewodniczący), Jarosław Bauc (wiceprzewodniczący), Jean-Paul Sabet (wiceprzewodniczący – od dnia zarejestrowania zmian statutu uchwalonych podczas NWZA dotyczących rozszerzenia liczby wiceprzewodniczących) oraz członkowie: Stefaan Decraene, Jacques d’Estais, Alain Van Groenendael, Thomas Mennicken, Piotr Mietkowski, Monika Nachyła i Mariusz Warych.

Zmiany w Zarządzie

Tomasz Bogus od 1 września 2015 roku objął funkcję prezesa Banku BGŻ BNP Paribas.

Tomasz Bogus prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas

„Z ogromną przyjemnością przejmuję obowiązki prezesa jednego z największych banków w Polsce, będącego liderem w wielu obszarach bankowości. Przede mną wiele wyzwań. W Banku BGŻ BNP Paribas wciąż toczy się proces integracji, Bank ma również ambitne cele, aby zwiększać skalę działalności na polskim rynku. Wierzę, że wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oraz mając wsparcie całego zespołu, będziemy mogli wspólnie realizować cele nakreślone przez naszych akcjonariuszy” – mówi Tomasz Bogus, prezes Banku BGŻ BNP Paribas.

Józef Wancer„Jest mi bardzo miło powitać w Banku Tomasza Bogusa, który całą swoją zawodową karierę poświęcił pracy w bankowości. Wielokrotnie udowadniał, że jako bankowiec potrafi realizować trudne zadania i skutecznie osiągać założone cele. Wierzę, że będzie dalej rozwijać Bank BGŻ BNP Paribas i przy wsparciu międzynarodowej Grupy BNP Paribas, zwiększać skalę jego działalności na polskim rynku” – powiedział Józef Wancer, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas.

Od początku września 2015 roku Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas pracuje w składzie:
Prezes Tomasz Bogus, wiceprezesi: Daniel Astraud, Francois Benaroya, Blagoy Bochev, Jan Bujak, Wojciech Kembłowski, Magdalena Legęć, Jaromir Pelczarski, Stephane Rodes, Michel Thebault oraz członek Zarządu – Bartosz Urbaniak.

***

Józef Wancer, przewodniczący Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas

Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu.
Z Bankiem BGŻ związany od września 2013 roku, funkcję prezesa pełnił do końca sierpnia 2015 roku. Pod jego kierownictwem Bank BGŻ połączył się z Rabobankiem, a następnie z BNP Paribas Bankiem Polska, tworząc nową markę na rynku bankowym – BGŻ BNP Paribas. Zapoczątkował także proces przyłączenia Sygma Banku.

Wcześniej przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Na początku lat 90. zajął się działalnością menedżerską w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Citibanku w Warszawie. W 1992 roku organizował Bank Rolno-Przemysłowy. Przez cztery lata (1991–1994) był członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego (PBK). W latach 1995–2000 był wiceprezesem, a potem prezesem Zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. W latach 2000–2010 był prezesem Banku BPH. Od 2010 roku do chwili powołania w skład Zarządu Banku BGŻ pracował jako doradca Zarządu Deloitte w Polsce oraz od 2011 roku do 2013 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Alior Banku.

Tomasz Bogus, prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas

Jest związany z bankowością od 1991 r. W latach 2009-2015 był prezesem Banku Pocztowego. Pod jego kierownictwem bank ten znacząco zwiększył liczbę klientów, a liczba rachunków wzrosła z 300 tys. do 800 tys. Wcześniej Tomasz Bogus pracował między innymi w mBanku, gdzie odpowiadał za obszar bankowości korporacyjnej i projekt detaliczny MultiBanku. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył Uniwersytet Łódzki, a także kursy z zakresu zarządzania, między innymi na Harvard Business School w Bostonie w Stanach Zjednoczonych.