BBI Development: Strata netto w I poł. br. w wysokości 760 tys. zł

0

Spadają przychody BBI Development wobec wysokich kosztów. Zysk przyniosły w I poł. br. Plac Unii i Juvenes Serwis.

Skonsolidowane przychody operacyjne grupy kapitałowej BBI Development NFI wyniosły w I półroczu br. 25,1 mln zł i były o 34 proc. mniejsze niż w tym samym okresie ub.r. Koszty działalności operacyjnej natomiast były na poziomie 21,8 mln zł, i choć to również mniej niż w I półroczu 2013 r., to niezmniejszone koszty finansowe przełożyły się na stratę netto zamiast zysku.

Grupa, której główną działalnością jest działalność deweloperska, zanotowała w omawianym okresie stratę netto podmiotu dominującego w wysokości 760 tys. zł wobec zysku 756 tys. zł rok wcześniej.

Na wynik skonsolidowany wpłynęły wyniki poszczególnych projektów. Największy zysk przyniósł projekt Plac Unii i było to 9,2 mln zł. Zysk zanotował także projekt Juvenes Serwis i było to 322 tys. zł. Pozostałe projekty zanotowały straty, w tym: Koneser 1,2 mln zł, Szczecin Małe Błonia 725 tys. zł, Juvenes Projekt 474 tys. zł.

Czytaj również:  Nowy Kantor Internetowy TMS Brokers