PolWAX ogłasza zamiar wejścia na GPW

GPW giełda

Spółka PolWAX z Jasła, producent i dystrybutor parafin i wosków parafinowych ogłosił zamiar wejścia na rynek główny warszawskiej giełdy jeszcze w tym roku.

Na przełomie III i IV kwartału wejście na warszawski parkiet planuje spółka PolWAX, zajmująca się produkcją i dystrybucją rafinowanych i odwadnianych parafin i wosków parafinowych. Oferta obejmie do 3 819 865 istniejących akcji, które zostaną zaoferowane do sprzedaży przez obecnych właścicieli. Ta liczba akcji odpowiada za 32,02 proc. udziałów w firmie.

PolWAX nie tworzy grupy kapitałowej, ma dwa oddziały: zakład w Jaśle produkujący parafiny oraz zakład w Czechowicach-Dziedzicach, który oprócz parafin wytwarza również świece i znicze. Spółka działa od 1999 roku, a w latach 2004–2011 funkcjonowała w ramach Grupy Lotos.

Portfolio produktów Spółki obejmuje dwie główne grupy produktowe: specjalistyczne parafiny przemysłowe (produkty do impregnacji drewna, woski przeznaczone do kontaktu z żywnością, woski do zastosowań specjalnych, antyzbrylacze do nawozów, środki ochrony antykorozyjnej, kleje typu HotMelt, masy modelowe i inne), wyroby parafinowe do produkcji zniczy i świec (produkty do wyrobów świecarskich, wyroby do produkcji zniczy, woski specjalne do produkcji świec) oraz gotowe znicze i świece. Nadrzędnym celem Spółki jest stały rozwój oferty produktowej w zakresie wyrobów o wysokiej wartości dodanej, w szczególności produktów do zastosowań przemysłowych.

Znacząca większość produkcji lokowana jest na rynku krajowym, pozostałą część stanowi eksport głównie do krajów UE. W 2013 roku eksport stanowił 16 proc. przychodów ze sprzedaży spółki, z czego 51 proc. trafiło na rynek niemiecki, 16 proc. na rynek holenderski, a 12 proc. na rynek węgierski.

Jak podaje spółka, jej nadrzędnym założeniem strategii jest stopniowe przekształcenie profilu działalności i ukierunkowanie go na produkcję specjalistycznych produktów zestawione na bazie parafin i wosków dla wielu branż przemysłowych, charakteryzujące się znacznie wyższą marżowością.
Zamiarem spółki jest przekroczenie do 2020 roku progu 50 proc. udziału specjalistycznych parafinowych produktów przemysłowych w strukturze sprzedaży Spółki przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu sprzedaży i podniesieniu rentowności prowadzonej działalności operacyjnej.

W I połowie 2014 roku PolWAX miał 95,6 mln zł przychodów, 10,8 mln zł zysku operacyjnego i 8,44 mln zysku netto. Wyniki były na wszystkich poziomach lepsze od uzyskanych w I połowie 2013 r.