Rafako zwiększyło zysk do 13,3 mln zł w I półroczu

0

13,3 mln zł zysku przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej miał w I półroczu producent kotłów dla energetyki, spółka Rafako. To dwa razy więcej niż przed rokiem.

Przychody wzrosły do 497,8 mln zł z 381,4 mln zł w I półroczu 2013 r. Jak pisze spółka w komunikacie, ponad 30-proc. wzrost sprzedaży odnotowany w I półroczu 2014 roku był spowodowany głównie wyższymi przychodami ze sprzedaży urządzeń ochrony powietrza, w tym instalacji odsiarczania spalin. Wysoka sprzedaż tych urządzeń wynikała z realizacji kontraktów podpisanych w 2012 i 2013 roku.

Firma podkreśla, że udało jej się podnieść rentowność na wszystkich poziomach sprawozdania z całkowitych dochodów.

– Portfel zleceń Grupy Rafako, który na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł ok. 6,3 mld zł pozwala nam z optymizmem patrzeć na wyniki przyszłych okresów. Będziemy nadal stawiać na średniej wielkości samodzielne projekty, takie jak wykonanie nowej elektrociepłowni dla Grupy Azoty w Kędzierzynie. Planujemy też dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych m.in. na rynkach bałkańskich – mówi w komentarzu do wyników Paweł Mortas. – Konieczność spełnienia zaostrzających się unijnych norm w zakresie ekologii powinna sprzyjać dalszemu zaangażowaniu grupy w produkcję instalacji ochrony środowiska na krajowym rynku, gdzie oferujemy posiadane technologie w zakresie realizacji kompletnych obiektów instalacji odsiarczania spalin, termicznej utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych oraz spalania biomasy, modernizacji kotłów pod kątem obniżenia emisji tlenków azotu, a także w zakresie urządzeń odpylających.