P. Jaguś (Qumak): Wzrosną zamówienia na technologie IT ze strony służb mundurowych i ochrony zdrowia. Mocnym impulsem będą też fundusze UE

0

CEO Magazyn Polska

Informatyczny Qumak zwiększył w I połowie roku przychody o blisko 1/3 w ujęciu rocznym, notując jednocześnie wzrost udziału w kluczowych segmentach działalności. Dalszej poprawie marż i zysku mają sprzyjać m.in. kontrakty z zakresu e-zdrowia, ze służbami mundurowymi oraz inwestycje współfinansowane ze środków UE.

– To najlepsze półrocze od trzech lat zarówno pod względem przychodów, jak i marży. Ciekawe kontrakty, trudne, ale bardzo ważne zarówno dla nas, jak i dla naszych zamawiających. Zapowiada się bardzo dobry rok – ocenia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Paweł Jaguś, prezes Qumak SA.

W pierwszym półroczu Qumak odnotował 4,02 mln zł zysku netto wobec 4,12 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 32 proc. rok do roku do 293,2 mln zł. W tym samym okresie technologiczno-informatyczna spółka miała ujemny cash flow z działalności operacyjnej w wysokości 29,34 mln zł, podczas gdy w pierwszym półroczu 2013 r. był on dodatni i wyniósł 9,18 mln zł.

Pierwsze półrocze 2014 r. było kolejnym, w którym rosła marża brutto ze sprzedaży. Wyniosła ona 14,9 proc., w I połowie 2013 r. było to 14,6 proc., z kolei w I połowie 2012 r. – 14,1 proc. Poprawa marży wraz ze wzrostem zysku operacyjnego jest jednym z głównych celów strategicznych spółki. Strategia Qumaka na lata 2013–2016 zakłada w tym celu koncentrowanie się na rynkowych niszach, redukcję kosztów operacyjnych oraz rozwój dedykowanego oprogramowania.

To nie dzieje się tak szybko, jak chciałem. Myślę jednak, że w ciągu najbliższych dwóch lat poziom marż z kwartału na kwartał będzie rósł i docelowa rentowność, którą chcemy osiągnąć, będzie możliwa – mówi Paweł Jaguś. – Najbardziej istotnymi dla nas są technologie multimedialne, data center, soft dla sektora publicznego, czyli ten sektor, który decyduje o przychodach w IT, i również infrastruktura lotnicza – wymienia prezes spółki Qumak.

Czytaj również:  Przełom w relacjach Polska – Izrael możliwy w dłuższej perspektywie. Na razie utrudniają go zbliżające się wybory w obu krajach

W najbliższych kwartałach Qumak spodziewa się wzrostu zamówień, zwłaszcza ze strony służb mundurowych, transportu oraz e-zdrowia. Inne duże zamówienia mają pojawić się wraz z rozpoczęciem wydatkowania funduszy z nowej perspektywy finansowej – uważa Jaguś.

Wartość portfela zamówień spółki Qumak na koniec II kwartału 2014 r. wyniosła 501 mln zł, z czego 195 mln zł przypada na drugą połowę br., a większość z pozostałej kwoty – już na 2015 r. Zakładając, że 1/3 trwających przetargów zakończy się zwycięstwem spółki, prezes szacuje wartość nowych zamówień na 170 mln zł. Realizacja strategii w zakresie marży oraz zysku będzie jednak silnie zdeterminowana koniunkturą makroekonomiczną w najbliższych kwartałach.

O dużej liczbie przetargów w obszarze IT decyduje ilość środków unijnych, wzrost PKB, potrzeby inwestycyjne klientów i tani pieniądz – to wszystko, co w zawsze jest potrzebne, żeby biznes się rozwijał – podsumowuje prezes Qumaka.