Strategia cenowa ważnym punktem agendy zarządów

0
KPMG

Ponad 60% przedsiębiorstw może zwiększyć swoje zyski o co najmniej 5% dzięki bardziej efektywnemu kształtowaniu cen produktów (ang. pricing). Użycie nowych technologii, analityka danych klientów i kształtowanie ceny na podstawie subiektywnej wartości produktu to ogromna szansa dla wielu firm. Przedsiębiorstwa, które zrozumieją wartość swoich produktów, a następnie rozwiną odpowiednie kompetencje w zakresie analityki danych i pricingu, staną się liderami swojej branży.

Ubiegłe lata gospodarczej stagnacji w Europie wielokrotnie zmuszały przedsiębiorstwa do żmudnej walki o udziały rynkowe i stałej obniżki cen celem zwiększania sprzedaży. KPMG przeprowadziło badanie wśród kierownictwa wyższego szczebla przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, aby sprawdzić jak zmieniło się podejście firm do kształtowania cen swoich produktów.

Strategia pricingu ważnym punktem agendy zarządów

Z jednej strony, z deklaracji respondentów na rynku wynika, że 87% firm posiada jednoznacznie określoną strategię, na której opiera swoje działania w zakresie pricingu produktów. Z drugiej, nie zawsze jest ona jasna dla członków kierownictwa tych firm – choć 92% respondentów na poziomie zarządów rozumie swoją strategię cenową, to na poziomie dyrektorów sprzedaży odsetek ten spada już do 82%.

Z naszych doświadczeń na polskim rynku wynika, że odsetek pracowników jednoznacznie rozumiejących i wdrażających założenia strategii pricingowych jest zdecydowanie niższy. Często znajduje to odzwierciedlanie w efektywności zarządzania przychodami, skuteczność ciągłego podnoszenia rabatów jest ograniczona, bo kolejne cięcia nie przynoszą oczekiwanych efektów w wolumenie sprzedaży. Również zwykła promocja nie jest już atrakcyjna wobec wszechobecnych ofert typu „2-za-1” czy wdrażanych strategii tzw. dynamic pricing. Podobny spadek efektywności promocji cenowych obserwujemy również na polskim rynku – mówi Maciej Szatkowski, starszy menedżer w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

O rosnącym znaczeniu skutecznego egzekwowania strategii pricingowych świadczy też poziom stanowisk osób odpowiedzialnych za ten obszar w strukturach organizacji.

Przywiązywanie coraz większej wagi do odpowiedniego wyceniania dóbr i usług wiąże się z faktem, że przedsiębiorstwa widzą w tym obszarze dużą szansę na poprawę wyników operacyjnych. W branżach takich jak telekomunikacja czy FMCG funkcja ta nadzorowana jest przez osobę na poziomie członka zarządu w ok. 70% przypadków – dodaje Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Pricing źródłem poprawy zysków nawet o 10%

W opinii badanych odpowiednie kształtowanie ceny niesie ze sobą znaczący potencjał dla wzrostu przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość badanych twierdzi, że bardziej efektywna polityka cenowa może przyczynić się do wzrostu zysków o co najmniej 5%, a około jedna trzecia z nich ocenia ten potencjał nawet na poziomie co najmniej 10%.

Aby te obiecujące wartości mogły stać się rzeczywistością, konieczne jest posiadanie danych dotyczących efektywności poszczególnych działań promocyjnych i cenowych oraz ich właściwa analiza. Wymagany jest też zmotywowany zespół sprzedaży, który wsparty odpowiednimi analizami w sposób świadomy walczy nie tylko o wolumen sprzedaży, ale również o odpowiednią marżę – mówi Maciej Szatkowski, starszy menedżer w dziale usług doradczych w KPMG w Poslce.

Czytaj również:  Polski pracownik coraz pewniejszy swoich umiejętności

Punktem wyjścia może więc być stworzenie w polskich przedsiębiorstwach dedykowanych zespołów pricingowych, co według badania KPMG ma miejsce już w 63% przedsiębiorstw na rynku brytyjskim. Zespoły takie powinny być w stanie określać priorytety promocyjne oraz docelowe poziomy cenowe zgodne z postrzeganą przez konsumentów wartością towarów czy usług.

Nie koszty, a wartość dostarczana klientom stanie się podstawą wyceny produktów

Z badania KPMG wynika, że 52% firm obniżyłoby ceny w odpowiedzi na redukcję cen swoich konkurentów, podczas gdy 35% pozostawiłoby je na tym samym poziomie, wierząc, że ich produkty odróżniają się od produktów konkurencji. Ciągła obniżka cen stanowi poważne zagrożenie dla zysków przedsiębiorstwa, dlatego kluczowe dla skutecznej strategii pricingowej jest zrozumienie wartości, jaką produkty przynoszą swoim klientom. Również na polskim rynku w ostatnich kampaniach reklamowych wiodących sieci handlowych głównym komunikatem nie jest już cena, ale jakość produktów i różnorodność oferty.

Tylko 25% przedsiębiorstw na rynku brytyjskim deklaruje, że kształtuje ceny swoich produktów bazując na zrozumieniu wartości, jaką dostarczają swoim klientom. Dzisiejsi konsumenci są uzbrojeni w smartfony, tablety i media społecznościowe, a wszechobecna cyfryzacja zagwarantowała im pełną transparentność cen. Podobny trend obserwujemy też w Polsce, z tego względu liderzy branż starają się różnicować swoje produkty poprzez wdrażanie innowacji, atrakcyjne pakietyzowanie czy dostarczanie najlepszych doświadczeń w sferze obsługi klienta – wskazuje Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Ponad 60% firm widzi potrzebę bardziej efektywnego kształtowania cen swoich produktów

Zrozumienie i wykorzystanie danych klientów kluczowe dla optymalizacji cen i promocji

Konsumenci zaczynają przyzwyczajać się do sytuacji, w której muszą płacić za usługę więcej w zamian za skorzystanie z niej np. w nocy lub w okresie wzmożonego popytu. 77% respondentów badania KPMG deklaruje, że w ich firmach aktualnie stosowane są narzędzia informatyczne wspomagające pricing produktów, a 30% używa w tym celu specjalistycznego, dedykowanego oprogramowania.

W dobie big data, powszechnej cyfryzacji, mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych, dostęp do informacji i odpowiednich narzędzi analitycznych nie powinien być dla przedsiębiorstw żadnym wyzwaniem. Nieuniknione będzie wykorzystanie zaawansowanej analityki pozwalającej zrozumieć i wykorzystać dane klientów oraz transakcyjne w celu optymalizacji pricingu i promocji. Przedsiębiorstwa, które ją wykorzystają, zminimalizują ryzyko stopniowego topnienia zysków oraz mogą osiągnąć i utrzymać pozycję liderów w swoich branżach – komentuje Piotr Kwiatkowski, executive consultant w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

O badaniu:

Raport KPMG International pt. The 10% profit opportunity powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród 200 przedstawicieli kierownictwa wyższego szczebla firm z Wielkiej Brytanii. Respondenci reprezentowali największe przedsiębiorstwa z różnych sektorów, w tym m.in. dóbr i usług przemysłowych, motoryzacyjnego, dóbr konsumpcyjnych oraz usług biznesowych. Badanie zostało przeprowadzone w celu weryfikacji podejścia firm do obszaru kształtowania cen swoich produktów.