W 2015 r. Coface prognozuje spadek liczby upadłości w Europie Zachodniej o 7 proc.

0

Na koniec 2015 r. Coface przewiduje zmniejszenie liczby bankructw w krajach Europy Zachodniej o 7 proc. To kontynuacja trendu spadającej liczby upadłości z 2014 r. (-9 proc.). Chociaż coraz więcej przedsiębiorstw ogłasza niewypłacalność we Włoszech i Norwegii, na państwa te pozytywnie wpłynie umiarkowana poprawa sytuacji w strefie euro. Lepiej jest natomiast w Niemczech, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Mapa upadłości w badanych krajach
źródło: Coface

Zróżnicowane spadki w zależności od kraju

W 10 z 12 analizowanych państw (z wyjątkiem Norwegii i Włoch) zauważono wyraźną poprawę, jednak jej dynamika różni się w zależności od kraju, a obecnych poziomów niewypłacalności nie można jeszcze porównać do tych sprzed kryzysu. Większość państw w istocie nie wróciła jeszcze do stanu sprzed 2008 r. Jest to zauważalne na południu Europy – we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, gdzie utrzymująca się stopa bezrobocia osłabia potencjał wzrostu.

upadłości firm w Europie na przestrzeni 2011-2014
źródło: Coface

Perspektywy są jednak coraz lepsze, głównie dzięki konsumpcji prywatnej: PKB w strefie euro wzrosło w drugim kwartale 2015 r. o 0,3 proc., potwierdzając ożywienie gospodarcze. Coface przewiduje, że wzrost w strefie euro osiągnie 1,5 proc. w 2015 r. i 1,6 proc. w 2016 r., przy początkowym poziomie 0,9 proc. w 2014 r.

Państwa importujące towary do strefy odniosły ponadto korzyści z osłabienia EUR i spadku cen ropy naftowej. Należy jednak uważnie obserwować ryzyko związane z wolniejszym wzrostem w krajach wschodzących.

W strefie euro zauważalny jest także niski poziom inwestycji. Również w tym obszarze nie osiągnięto poziomów sprzed kryzysu (19,5 proc. PKB w 2014 r. w porównaniu z 23 proc. w 2007 r.). Mimo korzystniejszych warunków finansowania, związanych ze spadkiem stóp procentowych, rynek inwestycji nie wrócił do poprzedniego stanu. Słaba dynamika, w odniesieniu do oczekiwanego popytu, zniechęca inwestorów biznesowych. Przedsiębiorstwa ograniczyły wykorzystanie swoich możliwości w związku z kryzysem, co przyniosło też osłabienie inwestycji produkcyjnych. Od początku roku zanotowano jednak umiarkowaną poprawę dzięki konsumpcji prywatnej i lepszemu klimatowi gospodarczemu.

Czytaj również:  Italoexit. Czy włosi pójdą w ślady Brytyjczyków?

2015 rok kontynuacją roku 2014

Prognozy upadłości firm w Europie
źródło: Coface

W 2015 r. Coface przewiduje dalsze spadki, średnio o 7 proc., w dwunastu analizowanych państwach Europy Zachodniej.

Model prognozowania opracowany przez Coface uwzględnia szereg zmiennych, np. klimat gospodarczy, inwestycje oraz liczbę wydanych pozwoleń budowlanych.

Warunki wzrostu w strefie euro będą szczególnie korzystne w Holandii, Hiszpanii i Portugalii. Oczekiwane spadki będą za to mniej widoczne w Niemczech (-2 proc.) i we Francji (-3 proc.).